Z ostatniej chwili

"ZNICZ 2019" - zmiany organizacji ruchu drogowego

2019-10-29 10:12:56 informacje
img

W związku z dniem Wszystkich Świętych zmieniona zostanie organizacja w ruchu drogowym w rejonach częstochowskich cmentarzy. Zmiany będą obowiązywały już 31.10 od godz. 12.00 i potrwają do 1.11 do godz. 20.00. Policja apeluje o ostrożność, rozwagę, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz noszenie odblasków! Zwracajmy baczną uwagę na znaki drogowe! Pamiętajmy, że polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów świetlnych i znaków drogowych!

 

Cmentarz przy ul. św. Rocha

Wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót (również jednokierunkowo) – ul. św. Jadwigi.

Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.

Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 (wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami: św. Barbary, św. Augustyna, Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki, Jana Pawła II. W kierunku do Opola od Warszawy ruch będzie się odbywał ulicami Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami: św. Rocha, Okulickiego, Szajnowicza-Iwanowa, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary. 

Parkowanie czasowo będzie możliwe na ul. św. Krzysztofa, na ul. św. Jadwigi między ul. Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach.

 

Cmentarz „Kule” - ulice: Rolnicza i Fieldorfa-„Nila”

Wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic: 

- ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej, 

- ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa-„Nila” 

- ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza.

Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą, począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do alei Wyzwolenia.

Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Fieldorfa-„Nila” na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza.

 

Cmentarz „Błeszno” - ulice: Palmowa i Bohaterów Katynia

Ul. Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. 

Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).

Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego.

 

Cmentarz Komunalny - ul. Radomska

Zmiany polegają na ograniczeniu parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach oraz na jezdni po wschodniej stronie cmentarza.

 

Cmentarz „Stradom” - ul. Piastowska

Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

 

Cmentarz „Łojki” - ul. Zbawiciela

Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania w wyznaczonych miejscach.

Page generated in 0.0295 seconds.