Z ostatniej chwili

„Lepsza Częstochowa” – cel mobilnej aplikacji

2023-11-09 11:07:28 informacje
img

Mieszkanki i mieszkańcy mogą zgłaszać przez nową miejską aplikację usterki i problemy dotyczące przestrzeni publicznej. Wystarczy wybrać kategorię interwencji, zrobić zdjęcie, nacisnąć lokalizowanie i wysłać zgłoszenie – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.     
– Pojawiają się w mieście zdarzenia i sytuacje, które muszą zostać szybko zgłoszone miejskim służbom, czy to ze względu na bezpieczeństwo czy na komfort życia mieszkańców. Chcemy dać taką możliwość poprzez aplikację, dzięki której informację o problemie lub usterce, którą napotkamy np. podczas codziennej drogi do pracy czy do sklepu, w prosty sposób przekażemy odpowiedzialnej jednostce – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – W ten sposób możemy wspólnie tworzyć lepszą, bardziej przyjazną przestrzeń naszego miasta.
Prezydent jest pomysłodawcą i inicjatorem uruchomienia takiej „interwencyjnej” aplikacji dla mieszkańców, w ramach której zgłaszający otrzyma później informację o sposobie załatwienia danej sprawy. Jest to więc narzędzie poszerzające możliwości udziału częstochowianek i częstochowian w „ulepszaniu” naszego miasta.     
Aplikacja „Lepsza Częstochowa” jest już dostępna w sklepach Google Play oraz Appstore. Trzeba pamiętać, że wymagające interwencji zjawiska powinny dotyczyć przestrzeni oraz mienia publicznego miasta Częstochowy, a nie prywatnych problemów i indywidualnych spraw.
Zgłoszenia mogą być dokonywane w określonych kategoriach (są przypisane do jednostki, która za nie odpowiada):
1) autobusy i tramwaje;
2) dewastacja mienia publicznego;
3) dzikie wysypiska;
4) koszenie,
5) zamiatanie, odśnieżanie; się
6) nieprawidłowe parkowanie pojazdów;
7) opieka nad zwierzętami;
8) organizacja ruchu drogowego;
9) stan dróg i infrastruktury drogowej;
10) utrzymanie czystości;
11) zakłócanie porządku publicznego.
Aby dokonać zgłoszenia, trzeba wybrać daną kategorię, wykonać zdjęcie, zlokalizować i przesłać zgłoszenie. Korzystanie z aplikacji możliwe jest wyłącznie w trybie on-line, w związku z czym niezbędne jest posiadanie stałego dostępu do sieci Internet.
Z aplikacji można korzystać anonimowo – nie trzeba zakładać konta, wystarczy autentyczny i poprawny adres e-mail. Aplikacja poprosi jedynie o pozwolenia na dostęp:
do systemu powiadomień push, aby można było otrzymywać ostrzeżenia kryzysowe,
– magazynu zdjęć, aby móc dodać zdjęcie do systemu zgłaszania problemów
– odbiornika GPS, aby pobrać precyzyjną lokalizację i ją przypisać
Przyjęte zgłoszenie zostanie przekazane do właściwej jednostki organizacyjnej odpowiadającej merytorycznie za dany temat. Kierownik jednostki jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia złożonego zgłoszenia, przy czym nieprecyzyjne bądź niezgodne ze stanem faktycznym określenie lokalizacji może utrudnić lub uniemożliwić podjęcie skutecznych działań.
Interesant – po złożeniu zgłoszenia i przyjęciu go przez daną jednostkę –otrzyma w tym zakresie informację zwrotną.
W przypadku dokonania zgłoszenia w kategorii innej niż przedstawiony opis sprawy lub tematyce innej niż wymieniona w aplikacji, za kwalifikację zgłoszenia oraz przekazanie do właściwej jednostki będzie odpowiedzialny wyznaczony pracownik, do którego to zgłoszenie zostało przekazane.
W trakcie środowego spotkania poświęconego prezentacji aplikacji „Lepsza Częstochowa” prezydent Częstochowy podpisał zarządzenie wprowadzające zasady dokonywania zgłoszenia publicznego za pośrednictwem aplikacji mobilnej Lepsza Częstochowa.
Sposób działania aplikacji prezentował dyrektor generalny Urzędu Miasta Marek Czerwiński. 

Page generated in 0.0278 seconds.