Z ostatniej chwili

Magazyny energii i OZE – ankiety do 15 listopada

2023-11-13 11:12:50 informacje
img

Miasto przypomina o możliwości składania w Urzędzie Miasta ankiet przez osoby zainteresowane dotacjami na tzw. magazyny energii oraz montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektów Słoneczna Gmina II i III.  

Ankiety są – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - przyjmowane do środy 15 listopada, w lokalu UM przy ul. Śląskiej 3/5 w godzinach pracy Urzędu (z wyjątkiem poniedziałku 13 listopada, bo wtedy UM jest nieczynny). 

Słoneczna Gmina II dotyczy tzw. magazynów energii. Magazyn taki przechowuje to, co produkują panele fotowoltaiczne – tak aby z tej energii można było skorzystać w dowolnej chwili (np. w razie awarii, ale także po zmroku – gdy panele nie pracują). Dzięki magazynowi sprzęt elektryczny zasilany jest prądem z OZE dłużej, optymalizuje się zatem wskaźnik zużycia energii w gospodarstwie domowym. Przekłada się to bezpośrednio na nasze oszczędności, daje większą niezależność od sieci energetycznej. Latem może w ogóle zapewniać dużą samowystarczalność, uwalniając nas okresowo od konieczności zakupu prądu od dystrybutora.

W ramach Słonecznej Gminy II magazyny energii będą instalowane w budynkach użyteczności publicznej, ale można też ubiegać się o dotację na ich zakup i montaż w prywatnych budynkach mieszkalnych. Łączne środki zaplanowane do rozdysponowania na dofinansowanie magazynów energii w Częstochowie to 30 mln zł. Cała wartość projektu sięga niemal 35,3 mln zł.

Dotacje Słonecznej Gminy III obejmą natomiast montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) –  instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Będzie ponad 17,2 mln zł do podziału w ramach dofinansowania, a wartość całego projektu to 30 mln zł. 

Obie edycje są na liście projektów towarzyszących Strategii Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030, więc będą finansowane z subregionalnej puli środków unijnych. Dokument został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Inwestycje, które uzyskają dofinansowanie, będą realizowane – według szacunków – od roku 2024 aż do 2029.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektów można uzyskać w Firmie DOEKO Group Sp. z o.o. pod numerem tel.: 12 4464297 oraz w Urzędzie Miasta Częstochowy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem tel.: 34 3707356, 34 3707416.

Ankietę można pobrać w portalu miejskim pod informacją dotyczącą projektu: https://www.czestochowa.pl/dotacje-ekologiczne-magazyny-energii.

Ilustracja: Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.