Z ostatniej chwili

Poradnia Prawa

2019-12-03 11:25:09 informacje
img

Poradnia Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza umożliwia uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej przez grono studentów kierunków: Prawo i Administracja.

Poradnię tworzy zespół studentów, którzy – przy wsparciu merytorycznym wykładowców Uczelni – udzielają bezpłatnych porad prawnych oraz podejmują się sporządzania pism procesowych, takich jak: pozwy, wnioski, zażalenia, odwołania, skargi oraz wiele innych. 

W ramach Poradni funkcjonują sekcje prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, prawa pracy oraz prawa konsumentów.

Poradnia pozwala studentom na nabycie umiejętności praktycznych związanych z udzielaniem porad prawnych, a jej klientom – na otrzymanie kompleksowej, bezpłatnej porady, dzięki czemu nawet osoby w trudnej sytuacji materialnej mają szansę na uzyskanie pomocy prawnej.

Poradnia Prawa UJD mieści się w budynku Uczelni przy ul. Zbierskiego 2/4, w pokoju nr 3.28 (III piętro, Wydział Prawa i Ekonomii).

Jak informuje Marek Makowski z Biura Promocji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza,  aktualny wykaz dyżurów Poradni znajduje się na stronie internetowej:

http://www.ppa.ajd.czest.pl/950,Informacja  

 

Page generated in 0.0669 seconds.