Z ostatniej chwili

ZUS: Ponad 2 mld zł to kwota „czternastek” wypłaconych w województwie śląskim

2023-10-09 11:47:17 informacje
img

ZUS: Ponad 2 mld zł to kwota „czternastek” wypłaconych w województwie śląskim 

 

Ponad 2 mld 37 mln zł to kwota wszystkich „czternastych emerytur”, jaką wypłaciły oddziały ZUS w województwie śląskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył wypłacanie kolejnego  dodatkowego rocznego świadczenia dla emerytów i rencistów. Wypłata czternastych emerytur na konta bankowe i przekazami pocztowymi trwała niemal przez cały wrzesień. Świadczenie było przyznane z urzędu, bez żadnych formalności po stronie świadczeniobiorców.

Do świadczeniobiorców z całej Polski łącznie trafiło 17,5 mld zł. – W województwie śląskim dodatkowe świadczenie zostało wypłacone 980 tys. uprawnionych na kwotę 2 mld 34 mln zł. W  naszym regionie najwięcej „czternastek” wypłacił oddział ZUS w Rybniku – 194 tys. świadczeń na kwotę 387 mln zł. W częstochowskim oddziale ZUS „czternastkę” otrzymało blisko 143 tys. świadczeniobiorców na kwotę 323 mln zł. Z terenu działalności chorzowskiego ZUS dodatkowe świadczenie zostało przekazane ponad 155 tys. emerytów i rencistów. Kwota świadczeń to 312 mln zł – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.     

Oddział ZUS w Bielsku-Białej wypłacił ponad 143 tys. dodatkowych świadczeń na sumę 315 mln zł, oddział ZUS w Sosnowcu przekazał swoim uprawnionym klientom 166 tys. „czternastek” na łączną kwotę 343 mln zł, natomiast zabrzański oddział wypłacił 177 tys. dodatkowych świadczeń na ponad 355 mln zł. 

* Komu przysługiwała „czternastka”?

„Czternastki” przyznano osobom, które na ostatni dzień sierpnia tego roku miały prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Co istotne, „czternastki” były wypłacane w taki sposób, aby nie mogły zostać zajęte na poczet potrąceń administracyjnych i egzekucji komorniczych. Na wypłatę bonusowej emerytury nie mogły liczyć osoby, których świadczenie główne na ten dzień było zawieszone, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

W tym roku czternasta emerytura była przyznawana w wysokości 2650 zł i w pełnej kwocie była wypłacana osobom, których emerytura, renta lub inne świadczenie nie przekraczało 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto była stosowana zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że po przekroczeniu tego progu wysokość czternastej emerytury była pomniejszana – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS  województwa śląskiego.

Page generated in 0.0269 seconds.