Z ostatniej chwili

1,1 km kanału sanitarnego powstanie na ul. Legionów

2020-11-27 11:57:34 informacje
img

Miasto ogłosiło przetarg na budowę odcinka sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej wraz z  przyłączami wzdłuż ul. Legionów. Wzdłuż drogi ma powstać ponad 1,1 km nowego kanału oraz 38 przyłączy z posesji przyległych do pasa drogowego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Budowa kanału jest ważna m.in. w kontekście dalszego rozwoju strefy aktywności gospodarczej przy ul. Legionów. Zakres prac obejmuje budowę - przedłużenie  kanału  sanitarnego o łącznej  długości 1108,5 m, wykonanego z  rur o średnicy 315 mm, który zostanie wpięty do istniejącego w ul. Legionów kanału o średnicy 300 mm. Powstanie też 38  przyłączy  kanalizacyjnych  z  posesji  przyległych  do  pasa drogowego,  z  rur  o średnicy od 160 do 200 mm. Kanalizacja grawitacyjna, która powstanie w ul. Legionów, budowana jest na obszarach, na których występuje wyraźny spadek terenu w kierunku oczyszczalni ścieków.

Inwestycja będzie realizowana na terenie działek w pasie drogowym: nr 4 w obrębie 224, nr 77 w obrębie 223 oraz 78/1 i 78/2 w obrębie 195. Kanał powstanie na odcinku ul. Legionów od punktu adresowego 98 do 174 (w przybliżeniu).

Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy mija 9 grudnia o godz. 9.30.

Wyłoniony wykonawca będzie musiał zakończyć inwestycję do końca lipca 2022 r.   

Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu  Przeciwdziałania  COVID-19 z puli środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanej Częstochowie. 

Page generated in 0.0159 seconds.