Z ostatniej chwili

158 weekendowych interwencji

2018-10-29 15:00:22 informacje
img

158 weekendowych interwencji na wniosek mieszkańców Częstochowy zrealizowali w minione 3 dni częstochowscy strażnicy miejscy.
Najwięcej zdarzeń dotyczyło zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (44 interwencji).
Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 20 obserwacji zakończonych interwencją służb. 13 interwencji z miejskiego monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano do realizacji innym służbom.
Oprócz interwencji zgłoszonych przez mieszkańców miasta częstochowscy strażnicy miejscy podejmowali też własne działania podczas służby patrolowej.
W piątek w rejonie al. Wojska Polskiego oraz ul. Jagiellońskiej  ujęli trzech mężczyzn, którzy niszczyli ogłoszenia. W sobotę przy ul. Garibaldiego podjęli interwencję wobec kobiety, która zakłócała spokój i porządek publiczny. W trakcie czynności służbowych ujawnili u kobiety 0,5 kilograma tytoniu luzem bez polskich znaków akcyzy. Również w sobotę podczas interwencji wobec nietrzeźwego mężczyzny na dworcu PKS, funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej ujawnili u niego dowód osobisty na nazwisko innej osoby.

Page generated in 0.041 seconds.