Z ostatniej chwili

40 plus, czyli badamy się po czterdziestce

2021-09-03 13:39:12 informacje
img

W lipcu ruszył program "Profilaktyka 40 PLUS". Główny cel programu to profilaktyczna diagnostyka w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. W jego ramach każdy Polak powyżej 40. roku życia ma możliwość skorzystania z jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

W związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej dostępności do badań i osobistego kontaktu z lekarzami od marca 2020 r. do czasu osłabienia epidemii wiosną 2021 r.

Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Od lipca uprawnieni mają prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania na realizację programu pilotażowego.

Zatem każdy uprawniony może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program "Profilaktyka 40 PLUS". Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

* Trzy pakiety badań

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

- morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

- stężenie glukozy we krwi;

- ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe);

- poziom kreatyniny we krwi;

- badanie ogólne moczu;

- poziom kwasu moczowego we krwi;

- krew utajona w kale.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

- morfologię krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;

- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

- stężenie glukozy we krwi;

- ocenę funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe);

- poziom kreatyniny we krwi;

- badanie ogólne moczu;

- poziom kwasu moczowego we krwi;|- krew utajona w kale;

- PSA (badanie w kierunku raka prostaty) .

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

- pomiar ciśnienia tętniczego;

- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

- ocenę miarowości rytmu serca.

Aby skorzystać z badań, należy:

- zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl;

- wypełnić ankietę Profilaktyki 40 PLUS;

- po jej uzupełnieniu wygenerować e-skierowanie na pakiet badań (generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych);

- wziąć ze sobą dowód osobisty i zgłosić się na badania w placówce, która realizuje program;

- sprawdzić wyniki badań w placówce, w której wykonano badania.

Jeśli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta (IKP), może uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.

Więcej na stronie Profilaktyka 40 Plus:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Page generated in 0.0158 seconds.