Z ostatniej chwili

5 dni pod znakiem poezji

2022-11-14 19:21:56 informacje
img

Aż 5 dni potrwa tegoroczna, druga edycja organizowanego w mieście Festiwalu „Poezja jest najważniejsza”. Wydarzenie odbywać się będzie od 16 do 20 listopada.
- Chcemy pokazać, co warte jest poznania w poezji lokalnie - zapowiadają organizatorzy. Z poetycką książką powróci więc po 10 latach Tomasz Jamroziński. Karina Caban, która urodziła się w Częstochowie, dziś jednak mieszka w Krakowie, pojawi się z debiutancką książką. Poznamy również wyczekiwany, debiutancki tom Sławomira Domańskiego - laureata licznych Turniejów Jednego Wiersza.
- Chcemy, by pojawiły się twarze stanowiące o sile polskiej poezji - postanowili organizatorzy. Pojawi się więc Małgorzata Lebda, z którą będzie można porozmawiać o jej rozmaitych aktywnościach (fotografuje, jest również działaczką ekologiczną i ultramaratonką). Nie zabraknie też debaty, jaką rolę ma poezja we współczesnym świecie, udział w niej wezmą: Rafał Gawin, Barbara Janas-Dudek i Radosław Wiśniewski.
Jako trzeci krąg zagadnień organizatorzy uznali poezję ze świata. Stąd więc przedstawią twórczość Wasyla Machno - pisarza ukraińskiego, krytyka, tłumacza, dramaturga - działające w Częstochowie Towarzystwo Galeria Literacka wydaje właśnie jego książkę, stąd też obecność na festiwalu Bogdana Zadury, najwybitniejszego i najwazniejszego tłumacza literatury ukraińskiej, a także tłumaczki Olgi A. Wiewióry. Wręczone też zostaną dwie ukraińskie Międzynarodowe Nagrody Literackie „Don Kichot”.
Nie zabraknie imprez towarzyszących. Okolicznościowymi ilustracjami reklamującymi poezję i festiwal zarazem został już wyklejony kubik na pl. Biegańskiego (zastąpiły grafiki poświęcone literaturze fantastycznej i Stanisławowi Lemowi). W planie są 2 koncerty - Philipa Brackena z Australii oraz kontrabasisty jazzowego Marcina Olesia improwizującego do wierszy żony w ramach projektu contra VERSOS. Wielu emocji dostarczy na pewno jeszcze tradycyjny czwartkowy Turniej Jednego Wiersza (w listopadzie odbywa się wyjątkowo tydzień wcześniej), także wpisany w festiwalowy program.

Program Festiwalu „Poezja jest najważniejsza”:
16 XI (w środę) - o 19.00 spotkanie z Kariną Caban prowadzone przez Katarzynę Zwolską-Płusę, o 20.15 - koncert Philipa Brackena z Australii - oba wydarzenia w OPK „Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1)
17 XI (w czwartek) - o 18.00 spotkanie autorskie ze Sławomirem Domańskim prowadzone przez Łukasza Suskiewicza w OPK „Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1), o 20.00 Turniej Jednego Wiersza prowadzony przez Artura Bratka w Klubokawiarni Bank (al. Kościuszki 2a)
18 XI (w piątek) - o 18.00 spotkanie autorskie z Tomaszem Jamrozińskim prowadzone przez Tomasza Florczyka, o 20.00 dyskusja o roli poezji we współczesnym świecie, którą poprowadzi Sylwia Góra - oba wydarzenia w OPK „Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1)
19 XI (w sobotę) - o 18.30 spotkanie z Małgorzatą Lebdą prowadzone przez Karinę Caban, a o 20.00 koncert ContraVERSOS (Marta Eloy Cichocka - poezja i Marcin Oleś - muzyka) - oba wydarzenia w OPK „Gaude Mater” (ul. Dąbrowskiego 1)
20 XI (w niedzielę) - o 17.00 panel tłumaczeniuwy z udziałem Bogdana Zadury i Olgi A. Wiewióry, później wręczenie ukraińskich Międzynarodowych Nagród Literakich „Don Kichot”, o 17.45 - Minirecital uczniów Zespołu Szkół Muzycznych i o 18.00 - panel poetycki z udziałem Wasyla Machny i Bogdana Zadury, który poprowadzi Barbara Strzelbicka - wszystko to w Ratuszu Miejskim.

Page generated in 0.0167 seconds.