Z ostatniej chwili

50. Inauguracja Nowego Roku Akademickiego na UJD

2020-10-13 17:21:14 informacje
img

Pięćdziesiąta inauguracja nowego roku akademickiego 6 października odbyła się w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza.

W trosce o zdrowie uczestników stosowano wszystkie reguły sanitarne związane z pandemią. Cała uroczystość była transmitowana za pośrednictwem Internetu na stronie głównej Uczelni, a także w serwisach Facebook oraz YouTube.

Ceremonia odbyła się w wąskich gronie osób. W obchodach udział wzięły jedynie władze Uczelni, członkowie Senatu, przedstawiciele Rady Uczelni, dziekani, reprezentanci studentów i doktorantów składający uroczyste ślubowanie immatrykulacyjne w imieniu nowo przyjętych żaków.

Rektor uczelni prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska podsumowała osiągnięcia minionego roku akademickiego, a także odniosła się do minionych lat. Nawiązała do początków istnienia Uczelni oraz jej rozwoju na przestrzeni ostatnich lat.

 

Wraz z nowym rokiem akademickim zostały otworzone zupełnie nowe kierunki studiów: poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna (II stopień), pedagogika międzykulturowa z mediacją (I stopień), pedagogika specjalna (5-letnie studia magisterskie), a także nowa specjalność dla studentów inżynierii multimediów: film i montaż obrazu filmowego.

Łącznie nowy rok akademicki 2020/2021 zainaugurowało ponad 5 tysięcy studentów i doktorantów, wśród nich na pierwszym roku studiów I i II stopnia - niemal 2500 osób.

W semestrze zimowym, z uwagi na pandemię zajęcia będą się odbywać w trybie hybrydowym. Wyjątkiem są studenci pierwszego roku studiów, których nauka będzie w pełni stacjonarna, by studenci mogli zaznajomić się z zasadami panującymi na Uczelni.

 

Patryk Pyrek

Fot. Materiały UJD

Page generated in 0.0145 seconds.