Z ostatniej chwili

7 kolejnych szkół i przedszkoli do termomodernizacji

2020-12-30 12:12:17 informacje
img

Częstochowa ogłosiła przetargi na inwestycje termomodernizacyjne w 7 placówkach oświatowych. Miasto zamierza je współfinansować środkami z funduszu rządowego oraz europejskimi, które chce jeszcze zdobyć - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.
Termomodernizacje szkolnych budynków mają wiele walorów – obok najważniejszych, czyli ekologicznych, są też ekonomiczne, związane z mniejszymi kosztami utrzymania ocieplonych obiektów. Do tego dochodzą korzyści estetyczne – bo przy okazji szkoły zyskują nowe, ładne elewacje, często też okna, drzwi czy inne elementy budynków.
Jeśli przetargi przebiegną z powodzeniem i uda się sprawnie wyłonić wykonawców, to część planowanych inwestycji ma się zakończyć już jesienią przyszłego roku. Będą to roboty sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie kilku innych zadań jest  planowane na jesień 2022 r. – chodzi o te inwestycje, o których dofinansowanie ze środków unijnych miasto będzie się starać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.    
Łącznie termomodernizacje  – i towarzyszące im prace – planuje się w 7 placówkach: miejskim przedszkolu, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.  Miasto wymaga od wykonawców, aby uciążliwości prac nie przeszkadzały w zajęciach. Roboty byłyby prowadzone głównie popołudniami oraz w weekendy. Prace mają też być ograniczone w czasie wszelkich egzaminów bądź matur.
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna przewiduje wykonanie izolacji fundamentów (przeciwwilgociowej i termicznej), docieplenie ścian zewnętrznych, tynków, elewacji oraz dachu (wraz z nowym pokryciem z papy). Remont przejdą kominy. Do wymiany pójdzie stolarka okien i drzwi. Powstanie nowa instalacja oświetleniowa i odgromowa, nowy system kamer monitoringu. Budynek zyska nowe wejście główne, a sala gimnastyczna – nowe wejścia oraz zadaszenia. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej i opaska. Ponadto w dwóch salach wymieni się płytki. Realizacja zadania odbędzie się w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Termin jego przewidywanego zakończenia to 30 listopada 2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Orlej  zyska nowe pokrycie dachu, docieplony będzie stropodach, obróbkę przejdą kominy. Powstanie nowa instalacja odgromowa; wymieni się rynny i rury spustowe. Remont przejdą zadaszenia przy wejściach zewnętrznych, schody, murki. Do wymiany pójdą drzwi zewnętrzne i drzwi do piwnic. Wymienione zostanie centralne ogrzewanie. Wokół budynku powstanie opaska żwirowa. Zadanie będzie sfinansowane w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a termin odbioru zakończonych prac to 30 listopada 2021 r.
Prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Dąbrowskiej będą dotyczyć zarówno budynku głównego, jak i sali gimnastycznej i łącznika. W budynku głównym docieplone będą ściany, strych, obróbkę przejdą kominy, wymienione zostaną rynny i rury spustowe. Przy wejściach zewnętrznych pojawią się nowe zadaszenia;  wejścia zostaną też wyremontowane – podobnie schody i murki. Zadanie obejmie też wykonanie opaski wokół budynku, wymianę drzwi bocznych, drzwi do piwnic oraz instalacji odgromowej. Obiekt zyska nowe oświetlenie. W łączniku i sali gimnastycznej – obok docieplenia ścian i dachu – m.in. wymienione zostaną okna. Przy okazji renowację przejdą plac szkolny, chodniki i droga dojazdowa – w sumie ponad 800 m kw. nawierzchni. Sfinansowana w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 inwestycja ma być gotowa z końcem listopada 2021 r.
Do termomodernizacji przewidziano też Miejskie Przedszkole nr 36 przy ul. Kukuczki. Zakres robót to m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, remont kominów, wymiana stolarki elewacyjnej i parapetów oraz oświetlenia i instalacji odgromowej. Będą tam nowa instalacja grzewcza c.o., nowe schody wejściowe, chodniki i kamery monitoringu. To także zadanie realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Finał prac planuje się na 31 października 2021 r. (przy czym wymiana instalacji c.o. ma się zakończyć do końca sierpnia przyszłego roku).
W Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Kasztanowej ocieplone będą ściany zewnętrzne i dach. Dodatkowo wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych i piwnicznych. Wejście do gmachu przedzie remont – w tym wymianę głównych drzwi. Założona zostanie nowa instalacja odgromowa; parapety oraz stolarka okien (częściowo) pójdą do wymiany. Remont przejdzie instalacja elektryczna i c.o. (wraz z wymianą grzejników). Plac za szkołą zyska nową nawierzchnię, dojścia i chodniki; odnowione będą schody terenowe, a budynek otoczy nowa opaska. Przy boisku szkoły pojawią się piłkochwyty. Zakończenie robót planuje się do końca listopada 2022 r.
W liceum im. Traugutta przy ul. Kilińskiego docieplone będą wszystkie ściany budynków. Stropodach zostanie docieplony styropapą. Do wymiany pójdzie 7 okien oraz drzwi wejściowe. Inwestycja obejmie też remont elektryki i c.o. z wymianą grzejników. Wszystko ma ruszyć z początkiem września przyszłego roku, a dojść do finału do końca października 2022 r.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Łukasińskiego docieplenie przejdą wszystkie ściany budynków oraz stropodach. Planuje się też m.in. remont kominów, instalacji elektrycznej oraz c.o. i wymianę grzejników. Odbiór ukończonej inwestycji nastąpi do końca października 2022 r.

Na zdjęciu: obecny wygląd elewacji jednej ze szkół, które przeszły termomodernizację w poprzednich latach - Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Szczytowej

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0182 seconds.