Z ostatniej chwili

Aby niechcianych zwierzaków było mniej

2021-12-02 14:34:12 informacje
img

Takiemu celowi służy m.in. finansowana z budżetu Częstochowy sterylizacja czy kastracja kotów – nie tylko bezdomnych – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W tym roku miejski Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa realizował programy sterylizacji i kastracji zwierzaków – zarówno psów i kotów mających właścicieli, jak i kotów wolno żyjących. Celem takich działań jest ograniczenie w Częstochowie liczby zwierząt bezdomnych czy niechcianych.

Z zabiegów sterylizacji bądź kastracji finansowanych dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mogły skorzystać mieszkanki i mieszkańcy 15 dzielnic. Zabiegi w pozostałych 5 dzielnicach wsparto natomiast z budżetu miasta. Na każdą z dzielnic przeznaczono 6,5 tys. zł. W ramach „Programu sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie Częstochowy” na wniosek samych opiekunek i opiekunów zwierzaków zrealizowano sterylizację i kastrację łącznie 903 psów i kotów. 

Program cieszył się zainteresowaniem we wszystkich dzielnicach; największym – wśród mieszkanek i mieszkańców Północy, Rakowa, Zawodzia-Dąbia, Wyczerp-Aniołowa, Śródmieścia, Dźbowa, Stradomie oraz Starego Miasta. W najmniejszym stopniu z programu skorzystano natomiast w dzielnicach Mirów i Grabówka.

Opiekunowie czworonogów wypełniali zgłoszenie, które – wraz z kserokopią szczepienia w przypadku psów –  dostarczali pocztą lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wystawiano skierowanie do lecznicy ustalonej przez miasto dla danej dzielnicy – i już bezpośrednio z taką lecznicą można było umówić się na zabieg. Nabór zgłoszeń trwał do końca września – chyba że środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane przed tą datą. Łączna pula wyniosła 178,5 tys. zł.

Udało się także zapewnić zabiegi sterylizacji/kastracji niemal 400 kotom żyjącym swobodnie w przestrzeni miasta. Było to możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu ze Stowarzyszeniem „Częstochowa dla Zwierząt”, współdziałającym w realizacji tego zadania ze społecznymi opiekunkami i opiekunami kotów. Na zabiegi te przeznaczono 50 tys. zł.

Page generated in 0.0207 seconds.