Z ostatniej chwili

Akademia Umiejętności Społecznych

2021-01-15 15:48:53 informacje
img

Stowarzyszenie Polski Związek Miłośników Psa Użytkowego na terenie gminy Kłomnice we wsi Huby realizuje projekt „Akademia Umiejętności Społecznych” sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ramach projektu stwarzają dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością możliwość kształtowania, rozwoju i wzmacniania ich mocnych stron, sprawności psychofizycznej, przystosowania i funkcjonowania społecznego.  

W projekcie bierze udział 16 osób w wieku od 7 do 24 lat z niepełnosprawnościami. Korzystają z różnych form terapii m.in. dogoterapii, Treningu Umiejętności Społecznych oraz rewalidacji i rehabilitacji. 

Dogoterapia - to urozmaicenie edukacji psychoruchowej dzieci i młodzieży, wspiera również ich rozwój. Główną zaletą psów jest bowiem, że koją emocje, powodują wydzielanie endorfin, wyciszają, relaksują, uspokajają i motywują do działania. Trening Umiejętności Społecznych stwarza natomiast możliwość przećwiczenia, modelowania czy też całkowitej zmiany zachowania, zwiększa aktywność społeczną uczestników projektu.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i sprawności 16 osób niepełnosprawnych – dzieci i młodzieży – oraz wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie przestrzegania reguł i norm obowiązujących w zintegrowanej grupie społecznej.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie spotkania z rówieśnikami i terapeutą ułatwiają osobom z niepełnosprawnościami poradzenie sobie z emocjami, stresem i rosnącym napięciem, wynikającymi z izolacji społecznej. 

Wszystkie zajęcia organizowane są zgodnie z ustanowionymi w przepisami prawa ograniczeniami, nakazami i zakazami oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. A odbywają się w Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne „Balonik”, powstałym dzięki środkom pozyskanym z Fundacji PZU - informuje Anet Makowska prowadząca stowarzyszenie Polski Związek Miłośników Psa Użytkowego

Page generated in 0.0162 seconds.