Z ostatniej chwili

Andrzej Babczyński zastępcą prezydenta Częstochowy

2019-01-09 15:31:11 informacje
img

Andrzej Babczyński objął dziś, w środę 9 stycznia funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Będzie odpowiadał m.in. za sprawy związane z miejskimi inwestycjami, funduszami unijnymi, ekologią i mieniem komunalnym. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zapowiedział nominację Andrzeja Babczyńskiego na to stanowisko w drugiej połowie grudnia 2018 r. Powołanie na wakujące stanowisko drugiego zastępcy prezydenta Częstochowy nastąpiło ostatecznie zarządzeniem prezydenckim z 8 stycznia 2019 r.
Nowy zastępca będzie nadzorował pracę Wydziałów: Funduszy Europejskich i Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Mienia i Nadzoru Właścicielskiego oraz Biura Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta.
Andrzej Babczyński jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest prezesem Zarządu Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie. Od początku pracy zawodowej był związany z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. Od 2002 r. był prezesem Zarządu - dyrektorem naczelnym tego przedsiębiorstwa.
W ramach Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji (organu właścicielskiego dla PWiK) był jednym ze współtwórców systemu zaopatrzenia w wodę Częstochowy oraz 8 ościennych gmin, dla ok. 350 tys. mieszkańców i 2,5 tysiąca zakładów produkcyjnych i usługowych.
W latach 2002-2006 współuczestniczył w realizacji unijnego programu, w ramach którego powstała pierwsza w Polsce i dotychczas jedyna stacja uzdatniania wody w technologii biologicznej denitryfikacji. Z jego inicjatywy w częstochowskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji wprowadzono m.in. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem ISO 9000 – ISO 14001: 2005 i opracowano „Zintegrowany system gospodarowania i ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP 326”.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie jako pierwsze w branży wodociągowej i 11. instytucja w naszym kraju, zostało zarejestrowane w Systemie Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Unii Europejskiej.    
Andrzej Babczyński jest bezpartyjny. Ma żonę i trójkę dzieci.
Jego pasją jest sport i muzyka (głównie rock lat 70. oraz jazz). Kiedyś wyczynowo uprawiał siatkówkę, teraz rekreacyjnie grywa czasami w tenisa ziemnego, jeździ na nartach i desce z żaglem.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.029 seconds.