Z ostatniej chwili

Antydyskryminacyjna gra

2018-09-17 14:20:25 informacje
img

Czy łatwo sięgamy po stereotypy, kiedy stykamy się z drugim człowiekiem? Do czego to prowadzi? Czy komukolwiek służy czy raczej szkodzi? Na te i podobne pytania odpowiadają sobie samym uczestniczki i uczestnicy antydyskryminacyjnej gry opracowanej w Urzędzie Miasta Częstochowy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Gra, której koncepcję opracował zespół skupiony wokół pełnomocniczki prezydenta Częstochowy ds. równych szans Agaty Wierny, jest kolejnym z działań częstochowskiego samorządu w ramach edukacji antydyskryminacyjnej. Korzystając z bardzo prostych rekwizytów – wpisuje się w nurt tzw. serious games, których celem jest nie tylko wspólna zabawa, ale także namysł nad swoimi postawami, poglądami, interakcjami z ludźmi, a także rozwiązywanie problemów, a przez to zdobywanie, rozwijanie i utrwalanie rozmaitych społecznych kompetencji.    
Uczestniczki i uczestnicy gry zostają podzieleni na mniejsze zespoły. Każdy zespół otrzymuje wizerunki osób, z którymi wiąże się pewna kryminalna zagadka do rozwiązania. Na początku grający bazują jedynie na wizerunkach, ale potem otrzymują od prowadzących grę nowe wskazówki – muszą je wspólnie trafnie zinterpretować, aby zagadkę rozwikłać. Gdy tylko gra się zaczyna, natychmiast okazuje się, że stereotypy, klisze, obiegowe opinie, wyobrażenia odgrywają ogromną rolę w ocenie osób i faktów. Uczestniczki i uczestnicy uświadamiają sobie wszechobecność stereotypów i uprzedzeń, a otrzymując informacje zwrotne o swoich błędach i postępach, przekonują się, że stereotypowe myślenie prowadzi na manowce – uniemożliwia uzyskanie rzetelnego obrazu sytuacji i tworzenie skutecznych rozwiązań. Przy okazji grający dowiadują się, skąd biorą się stereotypy i jak można sobie z nimi radzić. Doświadczenia przyswojone podczas gry, w grupowej interakcji i w konfrontacji z problemem, stają się źródłem wiedzy, z której można później korzystać w realnych życiowych sytuacjach – z pożytkiem dla siebie i innych.   
Gra stworzona w Urzędzie Miasta Częstochowy sprawdziła się już wielokrotnie podczas warsztatów prowadzonych z rozmaitymi grupami – przedsiębiorcami, kadrą pedagogiczną i urzędniczą, a także z młodzieżą. Za każdym razem spełnia swoje zadanie – zwraca uwagę na istnienie uprzedzeń, związane z nimi pułapki i niebezpieczeństwa, a także szkody, jakie ponoszą osoby, które tak usilnie chcemy wtłoczyć w ciasne ramy stereotypów. 
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta 

Page generated in 0.0261 seconds.