Z ostatniej chwili

Atrakcyjne nieruchomości na sprzedaż

2020-12-14 16:39:14 informacje
img

Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż. Informuje też, że termin wpłacenia wadium upływa 16 i 21 grudnia 2020 r.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w dniach 21 i 29 grudnia 2020 r. od godz. 10.00.

Miasto wystawiło do sprzedaży:

1) działkę o powierzchni 3880 m², w  dzielnicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 3.410.000 zł.

2) działkę o powierzchni 2941 m², w  dzielnicy Częstochówka-Parkitka przy ul. Poleskiej

Zgodnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 1.699.860 zł brutto.

3) działkę o powierzchni 2248 m², w  dzielnicy Stradom przy ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza 56/60

Zgodnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U – tereny zabudowy usług i handlu.

Cena wywoławcza wynosi 746.560,80 zł brutto.

4) działkę o powierzchni 47 m², w  dzielnicy Wyczerpy-Aniołów przy ul. ks. Piotra Skargi

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UP – obszary zabudowy usługowej z produkcją.

Cena wywoławcza wynosi 8.300 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresami:

1) ul. Kanał Kohna i ul. Poleska  

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166721/ogloszenie-dot-pierwszych-przetargow-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

2) ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166799/ogloszenie-dot-drugiego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

3) ul. ks. Piotra Skargi

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1167201/ogloszenie-dot-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Page generated in 0.0157 seconds.