Z ostatniej chwili

Badanie satysfakcji klienta

2022-11-03 12:58:04 informacje
img

Od 8 do 30 listopada 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzone będzie badanie satysfakcji klienta.

Ankietę będzie można uzyskać m.in od pracownik MOPS w sekcji, w której była realizowana dana usługa czy załatwiana sprawa.

Na korytarzach pojawią się charakterystyczne skrzynki do których można wrzucać wypełnione ankiety. 

Badanie jest anonimowe, dotyczy jakości świadczonych usług oraz funkcjonowania ośrodka i ma usprawnić pracę jednostki.

Badanie będzie prowadzone:

– w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 1, al. Niepodległości 20/22,

– w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej nr 2, ul. Staszica 10,

– w Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, al. Niepodległości 20/22,

– w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 34,

– w Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Krakowska 34,

– w Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, ul. Kopernika 4,

– w Sekcji Usług Środowiskowych oraz w Sekcji Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,

– w Sekcji ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej, ul. Kilińskiego 13.

Fot Fb MOPS

Page generated in 0.015 seconds.