Z ostatniej chwili

Bank Dobrych Praktyk

2019-03-26 15:30:58 informacje
img

Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole, dowiedzą się dyrektorzy i pedagodzy podstawówek podczas dwudniowego seminarium konferencyjno-szkoleniowego, które w czwartek 28 marca zainauguruje realizowany w Częstochowie program profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Program powstał jako odpowiedź na stale narastający problem agresji w szkole i przemocy w grupach klasowych, który dotyka w równie destrukcyjnym stopniu uczniów przejawiających takie zachowania, jak i ich otoczenie, a z którym mierzyć się muszą – w większym lub mniejszym stopniu osamotnieni – wychowawcy.
Program, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla placówek oświatowych zlecił do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prezydent Miasta Częstochowy.
Seminarium „Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły”, inaugurujące program, odbędzie się 28 i 29 marca w Ratuszu.
*
Bank Dobrych Praktyk ma wzmacniać w środowisku szkolnym czynniki ochraniające uczennice i uczniów przejawiających agresywne zachowania. Ma też wywołać wzrost poziomu akceptacji w klasie wobec uczniów przejawiających zachowania agresywne; wzrost pozytywnego postrzegania środowiska szkolnego przez uczniów agresywnych; zwiększyć ilość podejmowanych przez wychowawców działań wpływających na spójność grupy oraz spowodować wzrost kompetencji wychowawców niezbędnych do kształtowania więzi i wsparcia z uczniami agresywnymi.
Program składa się z trzech modułów. Moduł I to dwudniowe seminarium konferencyjno-szkoleniowe dla dyrektorów i pedagogów szkół pn. „Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły”; Moduł II - cykl 8 szkoleń dla wychowawców; Moduł III - Akademia Skutecznej Pracy z Rodzicem (dwudniowy wyjazd szkoleniowy).
W ramach programu wychowawcom biorącym w nim udział zapewnione są konsultacje grupowe i indywidualne oraz komplet materiałów dydaktycznych.
Podzielony na cały rok kalendarzowy cykl całodziennych warsztatów szkoleniowych umożliwi wychowawcom nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności w zakresie pracy z grupą i procesem grupowym, a przez to uzyskanie kompetencji do podjęcia w kolejnych etapach projektu aktywnych działań wobec uczennic i uczniów najbardziej zagrożonych.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.03 seconds.