Z ostatniej chwili

Będą zmiany w strefie płatnego parkowania

2020-03-03 11:49:35 glowna
img

Godzinna stawka opłaty za postój wzrośnie z 2 do 3 zł, podniesiona będzie także m.in. opłata za nieopłacony postój. Osoby z niepełnosprawnościami nadal będą mogły parkować bezpłatnie na miejscach dla nich wyznaczonych, a na pozostałych – w ramach kwartalnego abonamentu – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zmiany nastąpią  po wejściu w życie uchwały przegłosowanej przez częstochowski samorząd. Wspomniana uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Poprzez zmianę miasto chce poprawić dostępność miejsc parkingowych w centrum, zwiększyć rotację w strefie oraz zmniejszyć liczbę aut w centrum

Zmiany wprowadzone w przyjętej uchwale przewidują: 

- podniesienie godzinnej stawki postoju pojazdu z 2 zł/h na 3zł/h, z uwzględnieniem 20% progresji,

- podniesienie opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty postojowej do wysokości 150 zł (opłacona w tym samym lub następnym dniu roboczym możliwa będzie w wysokości 75 zł);

- wprowadzenie abonamentu jednodniowego - przewidziany jest on głównie dla wystawców, którzy cyklicznie parkują swoje pojazdy w rejonie alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulicy Kossak-Szczuckiej (skorzystać z niego mogą również turyści);

- utrzymanie zerowej stawki opłat za parkowanie dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami oraz dla osób kierujących pojazdami i przewożących osoby niepełnosprawne na oznaczonych, zastrzeżonych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych, na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez właściwego starostę (parkowanie w innych miejscach w strefie wymaga wniesienia wyżej wskazanej opłaty);

- wprowadzenie abonamentu (kwartalnego) postojowego dla posiadaczy karty osoby niepełnosprawnej (w wysokości 60 zł - taka sama stawka jak dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania /SPP/) – dotyczy standardowych, płatnych miejsc w SPP; wprowadzenie tej niewysokiej opłaty podyktowane jest tym, że Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydał już ponad 6,8 tys. kart osoby niepełnosprawnej,  a wszystkich miejsc postojowych w częstochowskiej strefie jest ok. 2750;

- wycofanie abonamentów: dwutygodniowego, miesięcznego nieprzypisanego do pojazdu oraz remontowych;

- wycofanie identyfikatora postojowego dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP na podstawie umowy najmu; powodem jest brak możliwości weryfikacji takich umów, ponieważ Urzędy Skarbowe nie udzielają informacji, czy umowy te są rejestrowane; obecnie abonament mieszkańca będzie mogła dostać tylko osoba zameldowana na pobyt stały lub czasowy;

- zmianę wysokości opłat abonamentowych dla abonamentów: tygodniowego, miesięcznego oraz dla zastrzeżonego miejsca postojowego (tzw. koperta).

Dla większej przejrzystości zmiana w uchwale reguluje też granice w dwóch rejonach Strefy Płatnego Parkowania oraz dostosowanie numeracji rejonów wraz z aktualizacją nazw ulic (Perepeczki, Więckowskiego, Gąsiorowskiego).

Identyfikatory postojowe mieszkańca oraz abonamenty postojowe wydane przed terminem wejścia w życie nowej uchwały zachowają ważność do 30 czerwca 2020 r., a zapisy nowej uchwały przewidują ich zwrot.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.2156 seconds.