Z ostatniej chwili

Będzie nowy wóz pożarniczy dla OSP Dźbów

2018-02-02 11:48:47 informacje
img

Projekt Gminy Miasta Częstochowa, z którego skorzysta jednostka OSP w Dźbowie, wybrany został do unijnego dofinansowania kwotą 680 tys. zł - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Projekt nosi nazwę "Poprawa skuteczności służb ratowniczych w Częstochowie – zakup wyposażenia dla OSP Dźbów". Umożliwi zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2 dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie-Dźbowie.  
Dzięki nowemu wyposażeniu zwiększy się mobilność oraz szybkość działań ratowniczo-gaśniczych jednostki. Będzie to ostatecznie służyć lepszemu zabezpieczeniu mieszkańców oraz ich majątku – a także zasobów przyrodniczych – przed powodziami, pożarami oraz skutkami zmian klimatycznych.
Szacunkowy koszt zakupu pojazdu to 800 tys. zł, z czego wartość dofinansowania to 680 tys. zł. Wkład własny miasta wyniesie 120 tys. zł. Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.5 "Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych".  
Całość zadania – zakup pojazdu poprzedzony przetargiem i rozliczenie środków – zostanie zrealizowana do końca listopada.
Warto przypomnieć, że pod koniec zeszłego roku za 245 tys. zł miasto kupiło nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla potrzeb innej jednostki pożarniczej – OSP Błeszno. Choć większa część kosztów pojazdu została sfinansowana z Budżetu Obywatelskiego, udało się także zdobyć dofinansowanie na łączną sumę 100 tys. zł – z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Page generated in 0.04 seconds.