Z ostatniej chwili

Będzie rondo Mieczysławy Biegańskiej

2018-12-28 17:56:49 informacje
img

Taką nazwę – decyzją radnych – będzie nosić rondo przy ul. Drogowców. Mieczysława Biegańska była działaczką społeczną i oświatową, a także bojowniczką o prawa kobiet - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Uchwała o nadaniu jednemu z rond imienia Mieczysławy Biegańskiej została przyjęta 20 grudnia, na ostatniej sesji Rady Miasta Częstochowy.
Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans zwróciła się do Prezydenta z wnioskiem o nazwanie imieniem Mieczysławy Biegańskiej ulicy, placu bądź innego obiektu miejskiego. Zespół ds. Nazewnictwa Obiektów Miejskich, opierając się na informacjach z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, wydał opinię pozytywną wobec proponowanej patronki. Zdecydował o dalszym procedowaniu sprawy, uwzględniając także fakt, że uchwałą Sejmu RP rok 2018 został ustanowiony Rokiem Praw Kobiet.  
Mieczysława Biegańska urodziła się w 1866 r. w miejscowości Gołaszewo, w powiecie włocławskim. Wspólnie z mężem Władysławem angażowała się w różne działania społeczne. Od 1906 r. była członkinią Towarzystwa Szerzenia Wiedzy, a od 1909 r. należała do zarządu Towarzystwa Opieki Szkolnej  w Częstochowie. W latach 1915–1917 jako jedyna kobieta wykładała na Kursach Samokształcenia w Częstochowie, a w roku szkolnym 1915/16 prowadziła tam zajęcia na wyższym kursie przyrodniczym. W 1917 r., po śmierci męża, który zainicjował utworzenie publicznej biblioteki w mieście, zajęła się jej organizacją. Biblioteka otrzymała imię Władysława Biegańskiego, a Mieczysława przekazała do niej 100 tomów, głównie czasopism medycznych z księgozbioru męża.
Mieczysława Biegańska żywo interesowała się sprawą równouprawnienia kobiet i chętnie zabierała głos na ten temat. W grudniu 1918 r. została wybrana do zarządu Narodowej Organizacji Wyborczej Kobiet Polskich. W końcu lat 20., zachęcona przez prof. Władysława Szumowskiego, przygotowała i opublikowała obszerną biografię męża: „Władysław Biegański. Życie i praca”. Była też autorką szkicu „Norwid o książce” zamieszczonego w zbiorowej publikacji „Wystawa książki polskiej oraz regionalizmu Częstochowy i okolicy 8–22 kwietnia 1934”.  
Zmarła 3 czerwca 1954 w Częstochowie. Pochowana została w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Kule.
Na zdjęciu: Mieczysława Biegańska z córkami

Page generated in 0.0272 seconds.