Z ostatniej chwili

Będzie współpraca na linii Politechnika Częstochowska - TZN

2022-10-28 11:54:47 informacje
img

O przyszłej współpracy między TZN-em a Politechniką Częstochowską informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. Współpraca ta nie dziwi – Techniczne Zakłady Naukowe to największa szkoła techniczna w mieście. W ciągu ostatniego roku Politechnika Częstochowska podpisała szereg podobnych porozumień z placówkami oświaty.  
Umowa o współpracy pomiędzy PCz i TZN zakłada wspólne realizowanie projektów edukacyjnych – warsztatów, praktycznych zajęć w uczelnianych laboratoriach, a także szkoleń w zakresie doradztwa zawodowego w siedzibie TZN.
Z ramienia Politechniki dokument podpisała pełnomocniczka rektora ds. promocji dr inż. Jolanta Pozorska, a ze strony szkoły – dyrektor TZN Karol Kaczmarek. Obecny był także naczelnik miejskiego Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski, bo spotkanie było okazją, aby porozmawiać o możliwościach rozszerzenia współpracy między szkołami średnimi i Politechniką przy wsparciu Urzędu Miasta.
Politechnika Częstochowska prowadzi program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi – oferuje im opiekę merytoryczną, organizacyjną, możliwość udziału młodzieży i nauczycieli w pokazach, warsztatach, spotkaniach naukowych. Jak dotąd, uczelnia podpisała umowy o współpracy z kilkunastoma szkołami, także podstawowymi  – spośród częstochowskich są to Zespół Szkół Technicznych, „RE:YMONT” – czyli Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego, III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława Biegańskiego, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica i Szkoła Podstawowa nr 27. Partnerami PCz są też placówki spoza miasta – pełną listę można znaleźć na stronie uczelni.
Fot. Adrian Sochocki

Page generated in 0.016 seconds.