Z ostatniej chwili

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

2019-02-27 11:39:38 informacje
img

KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 
Konkurs to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
Od 2003 r. organizowany jest przez KRUS we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 r. współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. 
XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 
W 16 edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Zdobywcy I miejsca w 2018 roku, państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w woj. świętokrzyskim otrzymali ciągnik rolniczy Ursus C-380 o mocy 55 KW. 
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję zaprezentować swoje warsztaty pracy i osiągnięcia zawodowe, zdobyć cenne nagrody, a także poddać gospodarstwo profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. 
W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i  chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin. 
Regulamin konkursu znajduje się pod adresem: 
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/BGR_2019/Regulamin_XVII_Konkursu_BGR_2019_d.pdf

Ważne terminy: 
29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.
21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Page generated in 0.033 seconds.