Z ostatniej chwili

Bezpłatna rehabilitacja dla aktywnych

2020-02-24 15:38:17 informacje
img

Centrum Aktywnej Rehabilitacji Salveo zaprasza na bezpłatną rehabilitację osoby z zapalnymi oraz przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także z chorobami układu krążenia. Trzy projekty są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W projektach, realizowanych przez Centrum Aktywnej Rehabilitacji Salveo przy ul. Krakowskiej 61 mogą wziąć udział kobiety (w wieku 50-59 lat) i mężczyźni (50-64 lat) aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia. Inne kryteria wiekowe obowiązują dla rehabilitacji osób z problemami kardiologicznymi (szczegóły poniżej). 

Celem projektów jest przywrócenie właściwej, możliwe najlepszej sprawności fizycznej uczestnikom projektu, którzy z uwagi na stan zdrowia związany z konkretnymi chorobami mają problemy z kontynuacją zatrudnienia lub powrotem do pracy.

1. „Skutecznie rehabilitujemy aktywnych zawodowo” – Regionalny Program rehabilitacji osób z zapalnymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022.

W ramach projektu uczestnicy będą mieć zapewnioną  konsultację u lekarza reumatologa, wizytę u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej,  porady fizjoterapeutyczne, rehabilitację według wskazań lekarza, a także edukację w zakresie zdrowotnym, żywieniowym, psychoedukacyjnym.

Program adresowany jest do osób mieszkających w Częstochowie i okolicach, niekorzystających w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem ze świadczeń rehabilitacyjnych z powodu tych samych jednostek chorobowych, finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS, PEFRON.

2. „Rehabilitacja aktywnych zawodowo” – Regionalny Program rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022.

W ramach projektu uczestnik otrzyma świadczenia w postaci: wizyt u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, porad fizjoterapeutycznych, rehabilitacji według wskazań lekarza, działań edukacyjnych w zakresie zdrowotnym, żywieniowym, psychoedukacyjnym.

Program adresowany jest do osób mieszkających w Częstochowie oraz okolicach, niekorzystających w ciągu ostatnich 6 miesięcy ze świadczeń rehabilitacyjnych z powodu tych samych jednostek chorobowych, finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS, PEFRON.

3. „Rehabilitacja osób z problemami kardiologicznymi” – Regionalny Program rehabilitacji osób z chorobami układu krążenia na lata 2019-2022. 

W projekcie będą realizowane zadania kompleksowej rehabilitacji wraz z konsultacjami lekarzy specjalistów, badaniami, a także edukacją dla uczestników projektu i członków ich rodzin oraz grupy wsparcia dla palaczy i osób z nadwagą/otyłością.

W ramach projektu uczestnik będzie mieć zapewnioną wizytę u lekarza specjalisty kardiologii, wizytę u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej, porady fizjoterapeutyczne, rehabilitację według wskazań lekarza, edukację w zakresie zdrowotnym, żywieniowym, psychoedukacyjnym, grupę wsparcia dla osób palących, a także posiadających nadwagę/otyłość.

Program kierowany jest do osób: 

  •     -Grupa I - pacjenci hospitalizowani z powodu choroby niedokrwiennej serca  lub niewydolności serca lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do projektu,
  •     -Grupa II - pacjenci znajdujący się pod opieką POZ lub poradni specjalistycznych  w związku ze zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca  lub niewydolnością serca,
  •     -osób w wieku od 40. do 59. roku życia w przypadku kobiet oraz od 40. do 64. roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia,
  • -    mieszkańców Częstochowy oraz okolic,
  • -    niekorzystających ze świadczeń rehabilitacji leczniczej z powodu wymienionych jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu.

Wszelkie informacje oraz wymagane dokumenty do udziału w programie dostępne są na stronie internetowej: www.salveo-czestochowa.pl oraz w siedzibie realizatora: Centrum Aktywnej Rehabilitacji Salveo, ul. Krakowska 61, 42-200 Częstochowa, tel. 699 292 564

Page generated in 0.0204 seconds.