Z ostatniej chwili

Bezpłatna rehabilitacja

2020-02-07 11:18:53 informacje
img

Nasza Przychodnia Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatną rehabilitację leczniczą w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni w ramach RPO Województwa Śląskiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety (w wieku 50–59 lat) i mężczyźni (50–64 lat) aktywni zawodowo lub deklarujący gotowość do podjęcia zatrudnienia – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Pacjentami mogą być mieszkańcy województwa śląskiego z rozpoznaniem choroby przewlekłej lub zapalnej układu kostno-stawowego lub mięśniowego, osoby, które nie korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu.

Kompleksowa rehabilitacja obejmuje:

  •     -pierwszą wizytę lekarską u lekarza specjalisty w dziennie rehabilitacji,
  •     -pierwszą poradę fizjoterapeutyczną,
  •     -stworzenie Indywidualnego Programu Rehabilitacji (IPR) dostosowanego do stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzeb,
  •     -15-dniowy cykl zabiegów rehabilitacyjnych określonych w IPR,
  •     -drugą wizytę u lekarza rehabilitacji w ciągu tygodnia po ukończeniu IPR,
  •     -drugą poradę fizjoterapeutyczną realizowaną po 2 miesiącu od ukończenia IPR,
  •     -kontrolną wizytę u lekarza specjalisty w dziennie rehabilitacji po 2 miesiącu od ukończenia IPR.

Uczestnicy projektu w trakcie rehabilitacji wezmą także udział w szkoleniach w zakresie: edukacji zdrowotnej, psychoedukacji oraz dietetyki.

„Program rehabilitacji leczniczej  w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni w Częstochowie i powiecie częstochowskim, w poradni Nasza Przychodnia”, realizowany  przez Naszą Przychodnię Sp. z o.o. z siedzibą al. Wolności 46, 42-217 Częstochowa, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.