Z ostatniej chwili

Bezpłatne formy wsparcia

2021-09-15 13:06:07 informacje
img

„Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznymi zawodowym” - to nazwa projektu, w ramach którego mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy oraz powiatu z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi będą mogli skorzystać z bezpłatnych form wsparcia. Nabór właśnie się rozpoczął i potrwa do 29 września – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Do udziału w projekcie „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3 ” zaprasza częstochowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w partnerstwie z Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz.

Mogą w nim wziąć udział osoby dorosłe, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (np. Zespołem Downa, porażeniem mózgowym), niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz zaburzeniami psychicznymi, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

W ramach projektu przewidziano różne formy wsparcia, m.in.: indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym; warsztaty kompetencji społecznych; konsultacje z lekarzem psychiatrii i lekarzem ds. fizjoterapii;  fizjoterapię i zajęcia terapeutyczne „Zdrowy kręgosłup”; poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy; certyfikowane kursy zawodowe oraz płatne staże zawodowe.

Projekt „Niepełnosprawni-pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym 3” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór do projektu trwa do 29.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać: w Biurze Projektu przy ul. Focha 71a (czynne codziennie w godzinach 7:00-16:00), ze strony internetowej www.psoni.czest.pl, a także w Biurze Partnera Projektu przy ul. Limanowskiego 15/4 (czynne codziennie w godzinach 10:00-19:00) i ze strony internetowej: www.proefecto.pl 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta. Zdjęcie pochodzi ze strony Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie

Page generated in 0.0163 seconds.