Z ostatniej chwili

Bezpłatne kursy zawodowe

2018-10-05 12:30:01 informacje
img

Trwa rekrutacja bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zainteresowanych bezpłatnymi szkoleniami i kursami w ramach projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość”.  
Dla uczestniczek i uczestników projektu przewidziano m.in. kursy IT oraz indywidualne kursy zawodowe.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Mogą w nim uczestniczyć osoby zamieszkałe w Częstochowie oraz w powiecie częstochowskim.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT.
Regulamin rekrutacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej http://fe.czestochowa.pl/page/6294,rekrutacja---aktualizacja-regulaminu-od-27062018-r.html
Dokumenty należy składać w siedzibie realizatora projektu:
Fundacja Dla Rozwoju
al. Kościuszki 13
42-202 Częstochowa
tel. 663 750 534
mejl: znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com

Page generated in 0.047 seconds.