Z ostatniej chwili

Bezpłatny odbiór liści i gałęzi

2020-11-27 15:13:11 informacje
img

Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie kontynuuje akcję bezpłatnego odbioru liści i drobnych gałęzi sprzed posesji jednorodzinnych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Aby bezpłatnie pozbyć się zalegających liści i gałęzi, należy spełnić kilka warunków:

- wystawić je razem z pojemnikiem na bioodpady w terminie ich odbioru,

- zapakować je w zawiązane worki foliowe,

- w przypadku braku pojemnika na bioodpady zgłosić ich odbiór minimum 7 dni przed terminem odbioru odpadów bio w danej dzielnicy.

KONTENERY

Mieszkańcy, którzy nie są zainteresowani odbiorem liści i drobnych gałęzi sprzed posesji, mogą skorzystać z ogólnodostępnych kontenerów na odpady zielone zlokalizowanych na terenie miasta. Lista Terenowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Zielonych (TPSZOZ) znajduje się na stronie internetowej www.cuk.czestochowa.pl. Można też we własnym zakresie oddać te odpady w Stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobuczynie.

Odpady zielone z terenu miasta składowane są na terenie Instalacji Komunalnej w Sobuczynie, gdzie zostają poddane kompostowaniu w hermetycznie zamkniętych bioreaktorach w celu uzyskania ekologicznego produktu, który będzie miał właściwości polepszające glebę.

Page generated in 0.0149 seconds.