Z ostatniej chwili

Brak środków dla mieszkańców Gminy Żarki

2023-10-12 13:50:32 informacje
img

Publikujemy oświadczenie  Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego, będące sprzeciwem w zakresie podziału środków.

 

Szanowni Państwo, 

Zdecydowanie przeciwstawiam się sytuacji, w której potrzeby mieszkańców Gminy Żarki zostały zlekceważone, pominięte i mimo ustaleń nie zapewniono finansowania dla gminnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ubolewam razem z mieszkańcami, iż Gmina Żarki NIE OTRZYMAŁA 6 mln 945 tys. zł, pomimo iż wnioski były bardzo dobrze przygotowane przez doświadczoną ekipę z Urzędu. Pozostają zawiedzione nadzieje, żal, poczucie, iż mieszkańcy są traktowani niesprawiedliwie przez rządzących, dyskryminacja dotyka całą społeczność, w tym również wyborców PIS.

Samorządowcy Gminy Żarki w dniu 3 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w trakcie oficjalnego spotkania dotyczącego podziału środków dla gmin z Polskiego Ładu, usłyszeli zapewnienie od Posła na Sejm RP Mariusza Trepki, że każda z gmin powiatu myszkowskiego otrzyma 8 mln zł na inwestycje. Żareccy urzędnicy złożyli wymagane wnioski w terminie. Podkreślić należy, że  Program Inwestycyjny Polski Ład nie zawiera jasnej ścieżki wyboru wniosków do dofinansowania, a decyzje o przyznaniu dofinansowania są uznaniowe.

Ostatecznie przyznano środki TYLKO i WYŁĄCZNIE NA ZADANIE pt. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach wraz z rewitalizacją terenu przyległego”. Dofinansowanie 1,70 mln. Wartość zadania: 2 mln, udział środków gminy: 300 tys.

 

Mimo wcześniejszych ustaleń NIE PRZYZNANO DOFINASOWANIA na obiekty użyteczności publicznej na terenie Gminy Żarki. Wśród zadań zgłoszono:

1)    Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Żarkach.

2) Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Ostrowie.

3) Budowa garażu przy OSP w Przybynowie.

4) Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją w Czatachowie.

 

Zatem utraciliśmy dofinansowanie: 4 mln 760 tys. zł.

 

NIE PRZYZNANO DOFINANSOWANIA na zadnie pt. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki”.

1)Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jaroszów-Przybynów

2) Przebudowa ul. Łąkowej w Żarkach,

Zatem utraciliśmy dofinansowanie: 2 mln 185 tys. zł.

 

Pozostałe gminy otrzymały uzgodnioną wysokość środków.  

To nieuzasadnione działanie wobec zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców Gminy Żarki traktuję jako formę rażącego naruszenia ustaleń, co podważa  zaufanie do Prawa, Państwa, Praworządności.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Klemens Podlejski

Page generated in 0.0157 seconds.