Z ostatniej chwili

By Częstochowa była miastem bez dyskryminacji

2019-11-05 11:07:56 informacje
img

Powołany przez Prezydenta Miasta zespół ds. równego traktowania opracuje projekt częstochowskiej polityki równości. Zainteresowane tą problematyką mieszkanki i mieszkańcy mogą dołączyć do grup roboczych w roli ekspertek i ekspertów w poszczególnych obszarach - informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta.

Prace związane z przygotowaniem diagnozy potrzeb i problemów częstochowianek i częstochowian, reprezentujących różne grupy społeczne rozpoczęły się już w zeszłym roku. Opracowywana diagnoza będzie podstawą do przygotowania praktycznych rekomendacji oraz zaleceń w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji z najrozmaitszych przyczyn, a także wyrównywania szans mieszkanek i mieszkańców Częstochowy. Te rekomendacje i zalecenia – gdy już zostaną wypracowane – będą uwzględniane w miejskich programach, politykach oraz dokumentach strategicznych.

W środę 30 października odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. równego traktowania, którego celem będzie opracowanie projektu częstochowskiej polityki równości. Zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak wręczył akty powołania członkiniom i członkom zespołu, życząc im owocnej i dającej satysfakcję wspólnej pracy.  

Zespół określił ramowy plan działania i podzielił się na grupy robocze, których celem będzie analiza poszczególnych sfer, w których może występować dyskryminacja – m.in. obszarów płci, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, statusu społecznego, wyznania, narodowości czy pochodzenia etnicznego.

Podczas spotkania wybrano przewodniczącą zespołu. Została nią Agata Wierny - pełnomocniczka ds. równych szans, jednocześnie kierowniczka Referatu Dialogu i Praw Człowieka.

Zespół zachęca do kontaktu osoby zainteresowane poszczególnymi tematami, które chciałyby dołączyć do pracy w grupach roboczych w roli ekspertów i ekspertek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Dialogu i Praw Człowieka pod numerem telefonu 34 370 74 97.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0147 seconds.