Z ostatniej chwili

Cały czas rośnie liczba cudzoziemców w ubezpieczeniach społecznych

2022-08-16 11:01:08 informacje
img

Liczba cudzoziemców pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion osób. Pod koniec czerwca w województwie śląskim było ich ponad 86 tysięcy.  Obcokrajowcy nie tylko podejmują pracę w naszym kraju, ale sami tworzą miejsca pracy, zakładając firmy. W całym kraju działalność gospodarczą założyło ponad 25,5 tys. cudzoziemców, a w Śląskiem ponad 1,5 tys. osób z zagranicznym paszportem. 
Na koniec czerwca 2022 r. liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalno-rentowych w ZUS przekroczyła 1 mln 11 tys. osób. W porównaniu do danych z końca marca tego roku to wzrost o blisko 80 tys. Największą grupę obcokrajowców już od lat stanowią obywatele Ukrainy. W drugim kwartale tego roku w statystykach ZUS odnotowano 729 tys. Ukraińców, którzy podjęli w Polsce legalną pracę i z jej tytułu odprowadzają składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu tych trzech miesięcy liczba legalnie pracujących Ukraińców wzrosła o 62 tys. 
- Liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu emerytalnym przekroczyła historyczną barierę miliona osób. Szczegółowo przyglądamy się tym danym od kilku lat. W ostatnim czasie polski rynek pracy stał się bardzo atrakcyjny dla obywateli innych państw, szczególnie dla Ukraińców – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. - Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie nie zauważyliśmy, aby masowo wyrejestrowywano z ubezpieczeń obywateli tego kraju. Potwierdzają to także obecne – historyczne dane. W ostatnich miesiącach stale obserwowaliśmy wzrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce, także Ukraińców – dodaje.
Drugą liczną grupą obcokrajowców przyjeżdżających do Polski, by podjąć tu legalną pracę, są obywatele Białorusi. Na koniec czerwca liczba Białorusinów zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych wyniosła 87 tys. W naszym kraju dość silną reprezentację wśród pracowników mają też Gruzini. Legalne zatrudnienie podjęło ponad 28 tys. obywateli tego państwa.
Większość pracuje na umowach o pracę
- Większość cudzoziemców, bo aż 58,3 proc., którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym, to osoby zatrudnione na umowę o pracę, pozostali albo założyli własną firmę, albo pracują na umowach zleceniach czy też na podstawie innych umów, od których istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 
Do Polski przyjeżdżają do pracy osoby w sile wieku, czyli w przedziale od 25. roku życia do 49 lat, przy czym najwięcej osób z zagranicznym paszportem pracuje, będąc w wieku 30-39 lat. Wśród przyjeżdzających z zagranicy do pracy w Polsce dominują mężczyźni - w populacji obcokrajowców stanowią blisko 60 proc. 

Dane dla województwa śląskiego
- W województwie śląskim liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym w ZUS na koniec czerwca wyniosła 86 tys., z czego ponad 68.764 to obywatele Ukrainy. W porównaniu do danych z 31 marca nastąpił wzrost o 7,8 tys. osób, w tym o 6,9 tys. Ukraińców. W naszym województwie drugą liczną grupą obcokrajowców, po Ukraińcach,  podejmujących legalną pracę są obywatele Białorusi – 3275 i Gruzji – 3047, a  potem Mołdawii – 1249 i Rosji – 909 – wymienia rzeczniczka. 

Liczba cudzoziemców w poszczególnych oddziałach ZUS w woj. śląskim:

Ogółem
Oddział Bielsko-Biała - 12.677
Oddział Chorzów - 18.052
Oddział Częstochowa - 15.964
Oddział Rybnik - 15.061
Oddział Sosnowiec - 9067
Oddział Zabrze - 15.448
SUMA – woj. śląskie - 86.269

Ukraińcy
Oddział Bielsko-Biała - 10.167
Oddział Chorzów - 13.348
Oddział Częstochowa - 12.893
Oddział Rybnik - 12.504
Oddział Sosnowiec - 7317
Oddział Zabrze - 12.535
SUMA – woj. śląskie - 68 764

Page generated in 0.0154 seconds.