Z ostatniej chwili

Chwile grozy na przejazdach kolejowych

2021-01-15 11:13:58 informacje
img

W ciągu ostatnich kilku dni myszkowscy policjanci odnotowali 5 bardzo niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych na szlaku kolejowym w powiecie myszkowskim. O wielkim szczęściu może mówić każdy, kto był jego uczestnikiem, bo na szczęście nie doszło do tragedii. Ale szczęście nie trwa wiecznie… Dlatego Policja apeluje o szczególną rozwagę i zachowanie trzeźwego umysłu szczególnie w tych miejscach.

6 stycznia na przejeździe kolejowym w Myszkowie przy ul. Partyzantów kierowca mini one nie zastosował się do sygnalizatora świetlnego i wjechał na torowisko w momencie opuszczania rogatek. To uniemożliwiło mu dalszą jazdę i zatrzymał pojazd na przejeździe kolejowym, którym akurat w tym momencie przejechał pociąg. Podobne zdarzenie odnotowano 8 stycznia. Na przejeździe kolejowym w Żarkach Letnisku kierujący nieustalonym dotąd pojazdem zachował się identycznie. Wjechał na torowisko, pomimo że sygnalizator zabraniał mu tego i w konsekwencji utknął między rogatkami. On też może mówić o wielkim szczęściu, bo tuż za nim przejechał pociąg. Inny kierowca wjechał na torowisko mimo opuszczających się rogatek i nie bacząc na nic, przejechał sobie przez przejazd, niszcząc rogatkę…

Te przykłady obrazują, jak skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazali się kierowcy. Żaden nie uniknie odpowiedzialności, bo sprawą zainteresowali się już myszkowscy śledczy.

Na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc ustawione są znaki drogowe, które zawczasu ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu np. znak „STOP”.

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • -zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • -przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • -prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  • -w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym należy niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • -objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • -wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • -wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Page generated in 0.0164 seconds.