Z ostatniej chwili

Ciepłe mieszkanie

2023-10-25 12:14:27 informacje
img

Spotkanie informacyjne dla wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych pozyskaniem wsparcia przez Gminę Żarki w ramach projektu „CIEPŁE MIESZKANIE”odbędzie się 6 listopada 2023 r. w żareckim Domu Kultury o godz. 17.00.

Wsparcie można uzyskać na:

– demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów

ogrzewania lub ogrzewania i cwu,

– zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– ocieplenia przegród budowlanych,

– wymianę stolarki okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,

– montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Gmina Żarki w odpowiedzi na zainteresowanie ze strony wspólnot mieszkaniowych zaprasza na spotkanie mieszkańców budynków wielorodzinnych, celem złożenia wniosku o dofinansowanie w WFOŚiGW w Katowicach.

Dotacja to maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z  wymianą źródła ciepła, do 360 tys. zł – jeśli przedsięwzięcie obejmuje  dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys.  zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 tys. zł, jeśli  projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

Page generated in 0.0162 seconds.