Z ostatniej chwili

Coraz bliżej przebudowy mostu w ul. Zawodziańskiej

2019-06-25 14:53:29 informacje
img

Gruntowna przebudowa mostu nad Wartą w ul. Zawodziańskiej - coraz bliżej. Do realizacji tego zadania przygotowuje się Miejski Zarząd Dróg i Transportu. W trakcie jest rozstrzyganie przetargu na tę inwestycję w ramach programu niezbędnych modernizacji częstochowskich mostów. Miastu udało się uzyskać na przebudowę mostu nad Wartą 4,4 mln zł dotacji z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zamówienie obejmuje m.in. budowę jezdni asfaltowej o szerokości 6 m (z poszerzeniem na jednym z łuków do prawie 7 m) oraz chodnika. Powstanie też 11 zjazdów pokrytych grafitową kostką betonową. Zbudowane zostaną skrzyżowania ul. Zawodziańskiej z ul. Mstowską i Mączną oraz przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z Mstowską.

Zrealizowana zostanie nowa, długa na ponad 700 m kanalizacja deszczowa w ul. Zawodziańskiej z wylotem do rzeki Warty. Kanalizacja obejmie 17 wpustów ulicznych i 9 przyłączy do posesji. Przebudowa czeka sieć gazową – gazociąg wysokiego ciśnienia będzie zabezpieczony i zabudowany żelbetowymi płytami ochronnymi. Sieć wodociągowa także zostanie przebudowana (na długości 35 m), a przyłącze sieci będzie przepięte do posesji istniejącej pompowni ścieków. Zadanie obejmie też stworzenie 4 przyłączy kanalizacji sanitarnej w obrębie pasa drogowego dla potrzeb okolicznych działek. W opisie inwestycji jest również nowe oświetlenie uliczne, budowa kanału technologicznego wraz ze studniami, przebudowa sieci elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Nasadzone będą nowe krzewy, drzewa, a ponad 5 tys. m kw. terenu zostanie obsianych trawą.

Roboty związane z samym mostem zaczną się od niezbędnych rozbiórek jego wyposażenia oraz nawierzchni i dojazdów. Konstrukcję nośną wzmocnią taśmy z włókien węglowych, a płyta przejdzie reprofilację. Dalsze prace obejmą m.in. zabezpieczenie podpór pośrednich mostu przed podmywaniem i narzutem kamiennym, wykonanie nowej hydroizolacji, zabezpieczenie bądź przebudowę sieci sanitarno-wodociągowych oraz elektroenergetycznych oraz położenie nowej nawierzchni. Całości dopełni montaż nowego wyposażenia – m.in. kap chodnikowych,  barier i balustrady.

Wykonawca będzie zobowiązany opracować i wprowadzić tymczasową organizację ruchu, z utrzymaniem jego ciągłości – absolutnie niezbędne jest zachowanie ciągłości ruchu pieszego przez rzekę. Do zadań wykonawcy będzie też należeć zapewnienie nadzoru archeologicznego podczas robót.  

Planowany finał prac to połowa listopada tego roku –  jeśli uda się bez przeszkód wyłonić w przetargu wykonawcę tej przebudowy. Na realizację zadania udało się zdobyć ponad 4,4 mln zł dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów. Przetarg, w którym złożono dwie oferty, jest w toku. Niższa z nich opiewa na blisko 10 mln 607 tys. zł, obecnie w MZDiT trwa weryfikacja ofert.  

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0288 seconds.