Z ostatniej chwili

Czas na gaz

2019-07-11 10:13:39 informacje
img

Biskupice Nowe, Bukowno i Turów to planowane przez Polską Spółkę Gazownictwa  kierunki rozbudowy sieci gazowej w gminie Olsztyn - informuje Kamila Kubat, referent Referatu Promocji i Turystyki Urzędu Gminy Olsztyn.

3 lipca wójt gminy Olsztyn Tomasz Kucharski spotkał się z dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa w Zabrzu Ziemowitem Podolskim.

Rozmowa dotyczyła oczekiwań mieszkańców gminy związanych z możliwościami podłączania się do sieci gazowej. 

PSG jest obecnie w trakcie przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj około dwukilometrowego odcinka sieci w kierunku Turowa i Bukowna. Dyrekcja deklaruje, że podłączenia mieszkańców ul. Długiej w Bukownie powinny być możliwe w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Dotyczy to także m.in. ulic Szkolnej, Długiej, Świerkowej, Nowej w Turowie.

Koncepcja gazyfikacji ulicy Malowniczej została zatwierdzona w kwietniu tego roku. Gazociąg źródłowy jest w trakcie projektowania. A o warunki przyłączenia można już występować. Wnioski o warunki i przyłączenie mogą już także składać mieszkańcy Biskupic Nowych. Zdaniem Dyrektora Oddziału PSG w Zabrzu sieć powinna powstać w ciągu 24 miesięcy.

 

Page generated in 0.0279 seconds.