Z ostatniej chwili

Czerwone pojemniki w komplecie

2021-03-09 12:52:10 informacje
img

Wszystkie z zaplanowanych do ustawienia na terenie miasta czerwonych pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny są już na swoich miejscach. Tym samym elektroodpady możemy wrzucać do 32 kontenerów zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach Częstochowy – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Czerwone pojemniki, które od ubiegłego roku pojawiają się w wielu polskich miastach, to efekt realizacji systemu „Elektryczne Śmieci”, który gwarantuje bezpieczny, ekologiczny oraz łatwo dostępny recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Specjalny kontener przeznaczony jest na wszystkie popsute, niepotrzebne i nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne działające na prąd lub na baterie o wymiarach nieprzekraczających 50 cm.

Ogólnopolski system „Elektryczne Śmieci” wychodzi naprzeciw problemowi wciąż rosnącej ilości wytwarzanych na świecie elektroodpadów. Tylko w 2019 r. Powstały w Polsce 54 miliony ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z czego jedynie 17% poddano recyklingowi. Pozostała część albo nadal przetrzymywana jest w gospodarstwach domowych, albo trafiła na zwykłe wysypiska śmieci. Niestety, przy nawet najmniejszym uszkodzeniu np. pralki, świetlówki, tonera czy baterii niebezpieczne substancje: rtęć, azbest, ołów, freon, kadm, nikiel, chrom, lit mogą przedostać się do środowiska naturalnego, poważnie zanieczyszczając glebę, wody gruntowe, a nawet powietrze. Dla przykładu: jedna bateria guzikowa może skazić 400 litrów wody oraz 1 metr sześcienny gleby. Dlatego tak istotne jest prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

W trosce o środowisko wszystkie elektryczne śmieci należy poddać recyklingowi. Z elektroodpadów można odzyskać cenne surowce, jak miedź, ołów, aluminium, a nawet złoto. Analitycy szacują, że w 2019 r. rynek gospodarki elektrycznych śmieci był wart 3,6 mld dolarów.

Obecnie w Częstochowie na elektrośmieci czekają 32 pojemniki, do których – od września ubiegłego roku – trafiło już kilkanaście ton zużytego sprzętu. W ostatnim czasie kolejnych 8 kontenerów pojawiło się w lokalizacjach:

  •     - Wielkoborska 54
  •     - Wręczycka 111/115
  • - Michałowskiego 12 - parking
  •     - Starzyńskiego 1
  •     - Kukuczki 30
  •     - Orkana 20 - parking
  •     - Mireckiego 18
  • - Łukasińskiego 33 - wjazd od ul. Elizy Orzeszkowej

Listę z lokalizacjami wszystkich 32 czerwonych pojemników można znaleźć na stronie https://cuk.czestochowa.pl/mapa/

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0156 seconds.