Z ostatniej chwili

Częstochowa - miasto mediacji

2019-10-21 10:32:46 informacje
img

„Częstochowa – Miasto Mediacji” to tytuł konferencji organizowanej  dziś, w poniedziałek 21 października przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, Stowarzyszenie dla Rodziny oraz kuratorów i mediatorów sądowych. Jest elementem obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Konferencja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Patronat objęli nad nią prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie Rafał Olszewski oraz Krajowa Rada Kuratorów.

PROGRAM KONFERENCJI

11.30-12.00 - Rejestracja uczestników

12.00-12.10 - Uroczyste otwarcie

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie - SSO Rafał Olszewski
Prezydent Miasta Częstochowa – Krzysztof Matyjaszczyk

12.10-14.30 - Wystąpienia konferencyjne

Słowo wstępne

Grzegorz Kozera - Kurator Okręgowy
Lidia Zeller - Prezes Stowarzyszenia DLA RODZINY

Rozstrzygnięcie konkursu rysunkowego pt. „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”

„Mediacja w sprawach rodzinnych i nieletnich”

Sędzia Anna Cencora

„Praktyczne aspekty mediacji w sprawach karnych”

Prokurator Monika Adamus-Rogowska

„Nowe rozwiązania dotyczące mediacji w sprawach o rozwód i separację”

Kurator Okręgowy Grzegorz Kozera

„Pasjonujące tajemnice mediacji”

Jerzy Śliwa Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów

Anna Ficek – Prezes Fundacji Unia Regionalnych Centrów Mediacji

Andrzej Andrzejewski – Prezes Stowarzyszenia Profesjonalnych Mediatorów Gospodarczych

„Mediacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Częstochowie”
Sędzia SO Lidia Dudek

14.30 - Spektakl: „Prawo miłości” - Świetlica Fundacji Adullam

15.00 - Zakończenie Konferencji.

 

Tekst ilustruje fotografia z konferencji mediatorów w UM w 2018 r.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0197 seconds.