Z ostatniej chwili

Częstochowa dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

2019-03-04 15:02:16 informacje
img

Częstochowa została bardzo wysoko oceniona w niezależnym raporcie z monitoringu dostępności usług samorządowych dla osób niepełnosprawnych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością trwał prawie rok i był prowadzony dla naszego miasta przez niezależnego audytora – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” z siedzibą w Katowicach. Audyt był dla miasta bezkosztowy,  prowadzono go w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER.
4 marca prezydent Krzysztof Matyjaszczyk odebrał raport od Anny Nawrot, członkini zespołu monitoringowego Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.
- To jedno z najlepszych miast, jakie badaliśmy - powiedziała Anna Nawrot. - Częstochowa została bardzo wysoko oceniona w tym raporcie. Pełnomocnik Prezydenta do spraw osób z niepełnosprawnościami to osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która bardzo dobrze rozumie problemy tych osób i z oddaniem na ich rzecz pracuje. W mieście w modelowy sposób prowadzone są działania informacyjne o prawach osób z niepełnoprawnością, bariery dostępności przestrzeni publicznej są diagnozowane, a ich likwidacja uwzględniana jest w dokumentach strategicznych i modernizacjach ujętych w planach budżetowych. Osoby  niepełnosprawne są wspierane przez organizacje pozarządowe, a wiele cennych inicjatyw społecznych trafia tu na bardzo podatny grunt i jest wspierana przez samorząd.
Zespół monitoringowy badał aż 24 różne obszary, m.in.: dostosowanie form informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; działania na rzecz ich zatrudnienia; działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób z niepełnosprawnościami; konsultacje społeczne; dostępność usług i urządzeń; dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu; działania na rzecz dostępności transportu publicznego i zabezpieczenia praw osoby z niepełnosprawnością oraz podnoszenia świadomości prawnej tych osób; organizacja oświaty; usługi socjalne i odpowiednie warunki życia; instrumenty rynku pracy; dostępność budynków. Sprawdzano dokumenty, przeprowadzano wywiady z osobami z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, różnych kategorii wiekowych, także z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami.
Badanie rozpoczęto 4.10.2017, a zakończono 30.06.2018 r.
Podczas dzisiejszego spotkania prezydent podziękował wszystkim, którzy na co dzień działają w Częstochowie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, m.in. Jolancie Sulemie, pełnomocnik Prezydenta Miasta Częstochowy do spraw osób z niepełnosprawnością oraz organizacjom pozarządowym.
- Od czasu zakończenia monitoringu wiele udało nam się jeszcze zrobić – powiedział Krzysztof Matyjaszczyk. – Od ubiegłego roku mamy społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnością, bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego działającą przy MOPS, przygotowujemy standardy związane z pomocą osobom z niepełnosprawnościami.
Raport Stowarzyszenia „Bona Fides” wskazuje też rekomendacje dotyczące rozwoju usług i wprowadzanie innowacji, które będą bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.
- W Częstochowie widzieliśmy bardzo wiele dobrych praktyk, ludzie mają tu większą świadomość niż w innych miastach, gminach, mają dobry dostęp do różnego rodzaju informacji – mówiła Anna Nawrot. – To wyzwanie, bo kiedy jest taka świadomość, większe są także wymagania.
Wciąż jeszcze jest wiele do zrobienia, aby integracja osób z niepełnosprawnościami była pełna – jak to ma miejsce chociażby w krajach skandynawskich. Dlatego w najbliższych latach częstochowski samorząd deklaruje przeznaczenie środków i podejmowanie licznych działań, które umożliwią większą samodzielność i podniosą komfort życia osób z różnymi problemami zdrowotnymi.
Celem głównym monitoringu jest zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej, czyli Urzędu Miasta Częstochowy do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikacja ich wykorzystania.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0305 seconds.