Z ostatniej chwili

Częstochowa ma budżet na 2020 rok

2019-12-27 11:35:38 informacje
img

Rada Miasta Częstochowy przyjęła w głosowaniu na czwartkowej sesji 19 grudnia budżet na 2020 r. Za było 18 radnych, przeciw zagłosowało 10 osób - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Na kształt budżetu Częstochowy wpływ mają coraz wyższe wydatki oraz niższe dochody, będące skutkiem decyzji podejmowanych przez rząd i parlament. Priorytetem inwestycyjnym jest zapewnienie wkładu własnego do dużych zadań z dofinansowaniem unijnym oraz sfinalizowanie rozpoczętych miejskich inwestycji. 
Wcześniej projekt budżetu miasta na 2020 rok został przedstawiony i omówiony podczas prezentacji, pierwszego czytania projektu budżetu oraz podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta.
Biorąc pod uwagę obecne możliwości finansowe miasta komisje merytoryczne Rady Miasta zaopiniowały dokument pozytywnie. Pozytywną opinię wydała również Komisja Skarbu, która odniosła się również do uwarunkowań zewnętrznych dotyczących planowanych dochodów, wydatków oraz wysokości deficytu, a także do kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia.
Do projektu budżetu złożono 71 wniosków, z tego: 3 - przez Klub Radnych  Prawo i Sprawiedliwość, 4 - przez komisje merytoryczne Rady Miasta oraz 64 wnioski przez poszczególne radne i radnych.
Każdy z wniosków został przeanalizowany pod kątem spełniania warunków formalnych oraz możliwości przyjęcia go do realizacji z uwzględnieniem stopnia przygotowania zadania, okresu wykonania, szacunkowego kosztu oraz wnioskowanych źródeł pokrycia.
Władze miasta generalnie pozytywnie oceniły zasadność złożonych wniosków, ale - z uwagi na ograniczone możliwości strony dochodowej - na obecnym etapie prac budżetowych nie zdecydowały o wyasygnowaniu środków na ich ujęcie w budżecie.
Decyzja taka została podjęta po analizie otoczenia makroekonomicznego i jego wpływu na przyszłoroczny budżet naszego miasta. Zdaniem służb finansowych miasta uwarunkowania zarówno makro-, jak i mikroekonomiczne nie poprawiły się, a zapowiedzi wskaźników gospodarczo-ekonomicznych nie są – na obecną chwilę – optymistyczne z perspektywy finansów miasta. Prezydent miasta zdecydował więc o niewprowadzaniu zmian do przedłożonego projektu budżetu, nie licząc technicznych korekt. 
Projekt budżetu w tej formie uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Taka opinia dotyczy również możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0189 seconds.