Z ostatniej chwili

Częstochowa planuje zadania i wnioskuje o środki

2020-10-01 11:25:24 informacje
img

Częstochowa zamierza przeznaczyć 25,1 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych m.in. na częściowy wkład do połączenia ul. 1 Maja z ul. Krakowską, termomodernizację kolejnych placówek oświatowych oraz grawitacyjny kanał sanitarny w ul. Legionów. Miasto zgłosiło też 21 zadań o łącznej wartości blisko 870 mln zł w naborze do drugiej puli środków rządowego funduszu uruchomionego w ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W pierwszej puli Funduszu było 6 mld podzielonych według przelicznika przyjętego przez władze centralne. Miastu Częstochowie przypadło 25 mln 98 tys. zł. Drugi nabór trwał od końcówki sierpnia do końca września. W tym okresie samorządy mogły składać wnioski o wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł.

Druga pula to również 6 mld zł w skali kraju. Tym razem o przydziale środków na konkretne zadania dla miast, gmin i powiatów ma decydować Prezes Rady Ministrów.

- Przyznana pula 25 mln zł oczywiście nie równoważy Częstochowie strat, jakie powoduje nie tylko koronawirus, ale przede wszystkim zbyt niska subwencja oświatowa i spadek dochodów związany ze zmianami np. w prawie podatkowym - mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Ubytek środków miejskich w skali roku obliczamy tu obecnie na 178 mln zł. Chcemy jednak spożytkować środki z funduszu inwestycyjnego jak najlepiej, a poprzez złożone w drugim naborze wnioski upomnieć się m.in. o wsparcie dla kilku strategicznych zadań, o których dofinansowanie zewnętrzne staramy się od pewnego czasu.

Plan inwestycji, które mają być zrealizowane z przyznanej już puli środków, zawiera zadania, których wykonanie zaplanowano na lata 2021-2022.

25,1 mln zł ma zostać przeznaczone na:

- budowę połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja z ul. Krakowską (w kwocie 10,9 mln zł; wkład częściowy do inwestycji),

- termomodernizacje budynków oświatowych (SP 19 przy ul. Orlej - 2,5 mln zł, SP 34 przy ul. Dąbrowskiej - 3,5 mln zł, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna - 3,5 mln zł, MP 36 przy ul. Kukuczki - 0,9 mln zł),

- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego do działek przy ul. Legionów (3,2 mln zł),

- dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (0,6 mln zł).

Wśród wniosków złożonych w ramach drugiej puli środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych są m.in.:

- budowa węzła drogowego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 – tzw. Bugajska bis (300 mln zł);

- rozbudowa ulic Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej na Parkitkę (115 mln zł);

- planowane połączenie komunikacyjne ul. 1 Maja z ul. Krakowską (wniosek o 80 mln zł);

- przebudowa DK-1 od węzła z ul. Warszawską do północnych granic miasta (70 mln zł);

- przebudowa, rozbudowa, remont Teatru im. Mickiewicza (60 mln zł);

- budowa połączenia drogowego ul. Korfantego z ul. Bugajską (50 mln zł);

- modernizacja obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego (39,7 mln zł); 

- budowa Korytarza Północnego od węzła ul. Makuszyńskiego w kierunku wschodnim (29 mln zł);

- dostosowanie oddziałów przedszkolnych do obowiązujących wymagań ppoż. (7,3 mln zł);

- modernizacja budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 (5 mln zł).

Ogółem lista złożonych wniosków obejmuje 12 inwestycji drogowo-komunikacyjnych i 9 związanych z inwestycjami w infrastrukturę zdrowotną, oświatową lub kulturalną.

Kwota, o jaką Częstochowa aplikuje łącznie, to blisko 855 mln zł, przy przewidywanej wartości 21 inwestycji 870 mln zł.    

Zarówno plan inwestycji z puli 25 mln zł, jak i projekty złożone w II naborze wniosków w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, uwzględniają zadania postulowane do realizacji przez kluby i grupy częstochowskich radnych w interpelacjach kierowanych w ostatnim czasie do prezydenta Częstochowy.   

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.014 seconds.