Z ostatniej chwili

Częstochowa wobec wydarzeń roku 2022 – promocja nowej książki

2022-10-04 12:09:45 informacje
img

Spotkanie poświęcone  najnowszej publikacji przygotowanej przez historyków związanych z częstochowskimi szkołami odbędzie się we wtorek 11 października o godz. 17.00 w Ośrodku Promocji Kultury (ul Dąbrowskiego 1) – informuje Urząd Miasta.  

W najnowszym wydawnictwie pod red. Ryszarda Stefaniaka i Rafała Piotrowskiego autorki i autorzy poszczególnych rozdziałów przyglądają się przeróżnym istotnym momentom z roku 1922 z perspektywy Częstochowy. I jest to optyka miasta sprzed dokładnie stu lat, utrwalona choćby w numerach ówczesnego „Gońca Częstochowskiego” i na ich podstawie zrekonstruowana. „Goniec” był najważniejszym dziennikiem ukazującym się w mieście w okresie II Rzeczypospolitej. O jego statusie niech świadczy choćby fakt, że był jednym z nielicznych lokalnych tytułów trafiających  w formie prenumeraty do zasobów biblioteki w Watykanie. 

A dlaczego właśnie rok 1922 autorki i autorzy uznali za ciekawy punkt odniesienia? Dystans dokładnie stu lat jest z pewnością tylko jednym z powodów, raczej pretekstem niż głównym impulsem. Rzeczony rok na arenie europejskiej i państwowej obfitował bowiem w istotne wydarzenia kształtujące sytuację wewnętrzną, a zarazem będące niejako zwiastunem niedalekiej przyszłości od niedawna korzystającego z niepodległości państwa. Chodzi m.in. o zamordowanie prezydenta Gabriela Narutowicza czy traktat w Rapallo (który można widzieć jako zapowiedź przyszłego porozumienia agresywnych sąsiadów Polski w postaci paktu Ribbentrop-Mołotow). W nowej publikacji jest o nich oczywiście mowa. Nie brak też odniesień do wyborów parlamentarnych z 1922 roku, budowy portu w Gdyni, są echa powstań śląskich z trzech poprzednich lat (1919, 1920, 1921) – na to wszystko możemy spojrzeć wcielając się, dzięki licznym fragmentom z ówczesnej lokalnej prasy, w zainteresowanego sprawami publicznymi, w tym międzynarodowymi, częstochowianina/obywatela/czytelnika. To, jak przedstawiano  lokalnym odbiorcom w papierowych mediach te brzemienne w skutkach wydarzenia i procesy, może być dziś interesujące choćby na tle dzisiejszego pluralizmu informacji –  ich nośników, różnego stopnia ich wiarygodności czy kompletnie odmiennego charakteru mediów lokalnych w stosunku do tego, czym były w Polsce sprzed wieku…       

Składające się na książkę teksty wyszły spod piór historyków związanych z Zespołem Szkół Technicznych, Zespołem Szkół Samochodowych, Zespołem Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, a także szkołami podstawowymi nr 1, 11, 15 i 22. Redakcją zajęli się dr Ryszard Stefaniak, historyk i zastępca prezydenta Częstochowy, oraz Rafał Piotrowski, także historyk, nauczyciel, naczelnik Wydziału Edukacji UM. 

Page generated in 0.016 seconds.