Z ostatniej chwili

Częstochowa wysoko w finansowym rankingu

2018-05-14 15:26:58 informacje
img

Racjonalne zarządzanie finansami przyniosło Częstochowie 10. lokatę wśród 66 miast na prawach powiatu w rankingu finansowym samorządów, który na IV Europejski Kongres Samorządów przygotowali eksperci z krakowskich uczelni i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Autorzy zestawienia ocenili zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego różnego typu, bazując na danych z 2016 r. Ranking obejmował 5 kategorii – gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Do badania wybrano wskaźniki, które są najczęściej wymieniane i mają zasadnicze znaczenie. Zbadano więc m.in.: udział dochodów własnych jednostki w jej dochodach ogółem (im jest on wyższy, tym samorząd ma większą swobodę w wydatkowaniu środków według własnych potrzeb, w mniejszym stopniu zależąc od wsparcia z budżetu państwa) czy relację nadwyżki operacyjnej (a więc dochodów bieżących przewyższających wydatki), do dochodów ogółem. Taką nadwyżkę można wydać m.in. na cele inwestycyjne. Poza tym rozpatrywano udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (co jest miarą rozwoju jednostki samorządowej), jak również obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków z Unii Europejskiej w wydatkach ogółem bez poręczeń (im większy wolumen tych środków, tym większe możliwości rozwojowe), relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i przyjętą metodologię, Częstochowa uplasowała się na wysokim, 10. miejscu wśród 66 miast na prawach powiatu. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się także kolejno: Gliwice, Poznań, Bielsko-Biała, Warszawa, Gdańsk, Sopot, Wrocław, Katowice i Tychy. W tym zestawieniu nasze miasto wyprzedziło więc m.in. Kraków, Szczecin, Łódź, Gdynię, Białystok czy Rzeszów.  
Ranking opracowali eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Page generated in 0.031 seconds.