Z ostatniej chwili

Częstochowski samorząd przeciwny tzw. ustawie kagańcowej

2019-12-27 12:01:41 informacje
img

Rada Miasta Częstochowy przyjęła stanowisko w sprawie obrony porządku i ładu prawnego w Polsce, w którym krytycznie odnosi się do obecnego kierunku zmian w sądownictwie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W przyjętej na ostatniej sesji Rady Miasta  uchwale częstochowski samorząd sprzeciwił się procedowanej w parlamencie nowelizacji Ustawy o Ustroju Sądów Powszechnych i Sądzie Najwyższym.
W stanowisku, za którym głosowało 17 radnych (8 było przeciw), czytamy m.in.:
Zwracamy się do Sejmu RP, Senatu oraz Prezydenta o natychmiastowe wstrzymanie procedowanych projektów, które zagrażają porządkowi prawnemu w Polsce.
Mimo negatywnej opinii Sądu Najwyższego, Biura Analiz Sejmowych, jednoznacznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, tzw. „ustawa kagańcowa” jest przedmiotem obrad parlamentu.
Zdaniem częstochowskich radnych upolitycznienie sądów i ubezwłasnowolnienie sędziów stanowi prostą drogą do zmiany ustroju Rzeczypospolitej, a w rezultacie do niespełniania wymogów, jakie stawia Unia Europejska, co w konsekwencji grozi wydaleniem Polski ze Wspólnoty.
*
Przypomnijmy, że Sejm RP przegłosował nowelizację ustawy dotyczącej ustroju sądów. Za jej przyjęciem głosowało 233 posłów. Teraz ustawa trafi do Senatu RP.

Page generated in 0.0145 seconds.