Z ostatniej chwili

Częstochowskie Forum Rozwoju Firm

2019-10-07 11:21:48 informacje
img

„Bezpieczny przedsiębiorca” to temat pierwszego wydarzenia z cyklu, którego celem jest stworzenie platformy porozumienia dla polskich przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli instytucji wspierających biznes.

3 października w ramach I edycji Forum w Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyły się 4 panele dyskusyjne dotyczące kluczowych pod względem bezpieczeństwa obszarów generujących duże ryzyko w prowadzeniu działalności.

Spotkanie otworzyli prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, Kanclerz Loży Małopolskiej oraz Loży Częstochowskiej BCC Katarzyna Woszczyna i prezes ARR w Częstochowie S.A. Marcin Kozak.

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Piotr Grzybowski wziął udział w panelu „Zrozumieć compliance - szansa na bezpieczny rozwój”. W fazie legislacyjnej jest już projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ze zbiorem zasad i reguł postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i przyjętymi normami postępowania. Powszechnie określa się je pojęciem „compliance”.  Rozwiązania zaproponowane w projekcie Ustawy tworzą nowy model odpowiedzialności karnej spółek, a w związku z tym także członków organów zarządzających. Wprowadzają m.in. instytucję ochrony tzw. sygnalistów, obligują do tworzenia stanowisk lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością. Stosowanie nowych przepisów ma zapobiegać stratom finansowym i utracie reputacji, ale przede wszystkim wyłączyć odpowiedzialność osób fizycznych jako członków zarządu za działania niezgodne z prawem lub naruszające ustalone standardy postępowania. Nowe regulacje prawne nakazują prowadzić postępowania wewnętrzne, gdy dojdzie do uchybień wymagających wyjaśnienia. 

Ustawa stanowi nowość w polskim porządku prawnym. Gdyby weszła w życie w kształcie pierwotnie proponowanym, obligowałaby tysiące przedsiębiorstw do stworzenia systemu zarządzania zgodnością także w obszarach, które nie są dziś uznawane za potencjalne źródło odpowiedzialności karnej spółek, np. BHP.   

Podczas panelu eksperci z Mariański Group, przedstawiciele biznesu oraz zaproszeni goście, opierając się na doświadczeniu i przykładach dyskutowali o najistotniejszych kwestiach związanych z zagadnieniami compliance.

Tematami pozostałych paneli były: „Przyszłość biznesu - zmiany w prawie i podatkach”, „Bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej w niestabilnym otoczeniu ekonomicznym. Czy jest możliwe?” oraz „Cyberbezpieczeństwo biznesu. Zapobiegać, blokować dostęp, chronić - a może wszystko naraz?”.

Organizatorami Częstochowskiego Forum Rozwoju Firm „Bezpieczny przedsiębiorca” była Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Loża Częstochowska BCC, Mariański Group oraz Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.015 seconds.