Z ostatniej chwili

Czy będziemy mieć w Częstochowie ulicę Szymborskiej?

2020-11-30 11:27:25 informacje
img

Projekt uchwały o nadaniu drodze bocznej od ulicy Ludowej nazwy ulicy Wisławy Szymborskiej trafi na najbliższą Sesję Rady Miasta. 

O nadanie nazw kilku ulicom na terenie nowo powstającego osiedla na terenie dzielnicy Kiedrzyn jest Tomasz Jurczyński wraz z 110 mieszkańcami Częstochowy, który zwrócił się w tej sprawie do Rady Miasta Częstochowy. Wśród propozycji znalazła się właśnie ulica Wisławy Szymborskiej.

Wisława Szymborska (1923–2012) przeszła do historii literatury jako pierwsza polska poetka uhonorowana (w roku 1996) Literacką Nagrodą Nobla. Całe życie związana była z Krakowem, w latach 1943–45 pracowała jako urzędniczka na kolei, w 1946 weszła do grupy literackiej „Inaczej”, uczestniczyła w życiu literackim w środowisku opowiadającym się za socjalistycznymi przemianami, jako poetka debiutowała w 1952 roku, została członkiem Związku Literatów Polskich, związała się z krakowskim „Życiem Literackim”, a latach 1953–1981 była członkiem redakcji. W 1957 nawiązała kontakt z Jerzym Giedroyciem i paryską „Kulturą”. W 1975 podpisała protestacyjny List 59 (przeciwko wprowadzeniu do konstytucji wiecznego sojuszu z ZSRR), w 1978 podpisała deklarację założycielską Towarzystwa Kursów Naukowych. Była członkiem PEN Clubu (od 1988), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz (od 2001) Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. W 2011 odznaczona Orderem Orła Białego. Utwory Szymborskiej tłumaczone są na kilkadziesiąt języków. Fundacja jej imienia (utworzona zgodnie z życzeniem zawartym w testamencie autorki) przyznaje co rok nagrodę poetycką. 

Szymborska nie miała bezpośrednich związków z Częstochową. Ceniła talent poetycki Haliny Poświatowskiej, w 1967 r. uczestniczyła w jej pogrzebie na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. 

Ranga twórczości Wisławy Szymborskiej jest rekomendacją dla nazwania ulicy jej imieniem. 

Page generated in 0.0155 seconds.