Z ostatniej chwili

Czy w Częstochowie powstanie Rondo Praw Kobiet?

2020-12-02 10:57:05 informacje
img

Taką propozycję na najbliższej Sesji Rady Miasta zamierza złożyć radny SLD Sebastian Trzeszkowski. - Dzisiaj, po ponad stu latach, kiedy to kobiety wywalczyły swoje prawa wyborcze w Polsce, przyszedł czas, kiedy ponownie trzeba o nie walczyć. Częstochowa całym sercem wspiera i walczy o kobiety, a Rondo Praw Kobiet to symboliczne, ale jakże ważne działanie jakie możemy jako samorząd wykonać - twierdzi pomysłodawca.

Chodzi o nowe rondo, które powstało przy dworcu PKP Stradom. - Nowa nazwa ma stanowić pewien symbol Częstochowy jako miasta, które wspiera kobiety. Wysiadając z pociągu, podróżni znajdą się w bezpośredniej okolicy Ronda Praw Kobiet, co stworzy im okazję do poznania wartości, jakie reprezentuje nasze miasto - twierdzi radny SLD Sebastian Trzeszkowski. - Szczególnie dzisiaj, gdy prawa kobiet są łamane, niezwykle potrzebne jest okazanie wsparcia. Mimo wielu działań jakie wykonują samorządy w celu wsparcia kobiet, nasze działania są w przepisach prawa ograniczone, dlatego też często to właśnie takie, symboliczne gesty stanowią największe wsparcie - dodaje.

Rondo przy dworcu PKP Stradom powstało niedawno przy okazji budowy centrum przesiadkowego. Nie została mu jeszcze nadana nazwa, w związku z czym miasto nie poniesie dodatkowych kosztów, jakie zaistniałyby przy zmianie nazwy już istniejącego ronda czy ulicy.

Przypomnijmy, że w 2018 r. Agata Wierny, pełnomocniczka ds. równych szans prezydenta miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka zwróciła się o nazwanie imieniem małżonki Władysława Biegańskiego ulicy, skweru, placu, ronda lub innego miejskiego obiektu. Wtedy, w Częstochowskim Roku Kobiet, rada miasta jednogłośnie podjęła decyzję, aby rondu przy ul. Drogowców - obok mostu nad Wartą - nadać imię Mieczysławy Biegańskiej - działaczki na rzecz praw kobiet.

Częstochowa wspiera prawa kobiet oraz prawa człowieka także w związku z ostatnimi wydarzeniami, czego wyrazem jest m.in. przyjęte przez częstochowską Radę Miasta większością głosów stanowisko przeciw decyzji „quasi Trybunału Konstytucyjnego” w sprawie aborcji. Rada Miasta w Częstochowie jako pierwsza w Polsce przyjęła oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Page generated in 0.0156 seconds.