Z ostatniej chwili

Czyste podwórko

2020-07-15 11:03:39 informacje
img

Rusza kolejna edycja akcji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS i Komendy Miejskiej Policji, służącej utrzymaniu czystości w Częstochowie. Będzie zachęcać do niedokarmiania gołębi i sprzątania po swoich czworonogach - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W ramach kampanii, na miejskich podwórkach staną m.in. tablice przekonujące do sprzątania po czworonogach oraz niedokarmiania gołębi. Realizacji towarzyszyć będą także spoty radiowe emitowane w lokalnych rozgłośniach.

Jak się okazuje, mimo apeli administratorów budynków i organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt, karmienie gołębi nadal stanowi problem i przyczynia się do trwałych uszkodzeń elewacji budynków przez ptasie odchody. Wprawdzie dziś nie ma jednolitych przepisów regulujących kwestie związane z uciążliwością powodowaną przez dokarmianie, ale Straż Miejska może pouczać osoby dopuszczające się takich zachowań oraz informować o ich negatywnych skutkach. Inaczej wygląda sytuacja związana z niesprzątaniem po swoim czworonogu - grozi za to mandat do 500 zł lub sądowa grzywna do 5000 zł.

Do problemu rosnącej ilości ptasich odchodów odniósł się także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie. Zaapelował do władz miasta o podjęcie działań w sprawie uciążliwości powodowanych przez gołębie. Urząd Miasta Częstochowy zarekomendował administratorom budynków podejmowanie wszelkich czynności ograniczających dostępność do pozyskiwania nowych miejsc gniazdowania, likwidację dostępnych źródeł pokarmu oraz zamykanie koszy i innych pojemników na odpady. Akcja ZGM TBS kolejny raz wpisuje się w te zalecenia.

Page generated in 0.0141 seconds.