Z ostatniej chwili

Dni Otwarte Centrum Pomocy Dziecku

2019-04-05 10:54:01 informacje
img

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dni otwarte Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. Placówka będzie dostępna we wtorek i środę 9 i 10 kwietnia w godzinach 12.00 – 18.00 (zwiedzanie ośrodka od 13.00 do 15.00).

Od godz. 13.00 będzie można nie tylko zwiedzić placówkę, ale także skorzystać z nieodpłatnych porad specjalistów - psychologa, oligofrenopedagoga, logopedy czy fizjoterapeuty. Zainteresowani konkretną godziną konsultacji proszeni są o wcześniejszy kontakt z ośrodkiem (osobisty lub telefoniczny). Będzie również możliwość zakwalifikowania dziecka na zajęcia indywidualne oraz grupowe.

Spotkanie jest przeznaczone szczególnie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz wszystkich zaniepokojonych rozwojem swoich dzieci (zwłaszcza do 10. roku życia).

Więcej informacji - na stronie http://mops.czestochowa.pl/mops2/ lub pod nr telefonu: 34 3615943.

Ośrodek wsparcia działa w strukturze MOPS od 1994 roku. Tworzy go szeroka grupa specjalistów, w skład której wchodzą: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, psycholog, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy.

Centrum zajmuje się terapią dzieci i młodzieży - z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną (w tym ze sprzężeniami) oraz mikrodeficytami i problemami rozwojowymi. Zwłaszcza są to dzieci:

• które czasowo utraciły sprawność ruchową np. w wyniku wypadku;

• wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju m.in. z ciąży z wysokiego ryzyka, wcześniaki, dzieci po przebytym urazie okołoporodowym, dzieci z niskim wynikiem w skali Apgar;

• z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. kręcze, dysplazje neurogenne stawów biodrowych);

• z porażeniem nerwów obwodowych (np. porażenie splotu ramiennego);

• z mózgowym porażeniem dziecięcym;

• z zespołami genetycznymi;

• z podejrzeniem lub potwierdzonym zespołem FAS - płodowym zespołem alkoholowym;

• z wrodzonymi wadami centralnego i obwodowego układu nerwowego (m.in. małogłowie, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa);

• ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

• z niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową o nieustalonej etiologii (np. w trakcie diagnozy);

Pomoc świadczona jest również rodzicom, którzy mogą skorzystać z konsultacji i poznać instruktaż ćwiczeń, które mogą kontynuować z dzieckiem w domu.

 

Page generated in 0.0342 seconds.