Z ostatniej chwili

Dni Otwarte w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

2019-10-21 15:52:55 informacje
img

Częstochowscy rodzice i ich pociechy kolejny raz mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem i fizjoterapeutą. Odbędą się one we wtorek i środę 22 i 23 października podczas Dni Otwartych Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie. To także świetna okazja do zwiedzenia ośrodka i zapoznania się z jego pełną ofertą. Można będzie również obejrzeć wystawę prac konkursowych nadesłanych na Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Nasze urodziny – sprawni czy niepełnosprawni wszyscy jesteśmy tacy sami” - informuje Olga Dargiel, Specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji MOPS.

Centrum prowadzi wieloprofilową terapię nie tylko dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Mogą się do niego zgłaszać wszystkie osoby potrzebujące konsultacji i wsparcia dotyczących rozwoju psychoruchowego dziecka, szczególnie w przypadku dzieci do 10. roku życia. Można skorzystać zarówno z porad lekarskich, jak i pomocy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów oraz oligofrenopedagogów.

Zespół specjalistów ośrodka fachowym wsparcie i terapią obejmuje m.in.:

-dzieci, które czasowo utraciły sprawność ruchową np. w wyniku wypadku;

-dzieci wymagające wsparcia w prawidłowym rozwoju m.in. z ciąży z wysokiego ryzyka, wcześniaki, dzieci po przebytym urazie okołoporodowym, dzieci z niskim wynikiem Apgar;

-dzieci z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. kręcze, dysplazje neurogenne stawów biodrowych);

-dzieci z porażeniem nerwów obwodowych (np porażenie splotu ramiennego);

-dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym;

-dzieci z zespołami genetycznymi;

-dzieci z podejrzeniem lub potwierdzonym zespołem FAS - płodowym zespołem alkoholowym;

-dzieci z wrodzonymi wadami centralnego i obwodowego układu nerwowego 
(m.in. małogłowie, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa);

-dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

-dzieci z niepełnosprawnością ruchową i/lub umysłową o nieustalonej etiologii (np. w trakcie diagnozy).

Pomoc mogą uzyskać również rodzice i opiekunowie. Ośrodek daje im wsparcie, możliwość spotkań grupowych, a także skorzystania z porad i prezentacji instruktażu ćwiczeń, które mogą kontynuować z dzieckiem w domu.

W Centrum działają: Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa, Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej, Dom Dziennego Pobytu im. Misia i Margolci, Klub Dziecka I Rodzica „SŁONECZKO”.

Konsultacje, zajęcia i terapie oferowane przez Centrum są dla mieszkańców Częstochowy są bezpłatne za wyjątkiem rehabilitacji ruchowej i niezależne od oferty NFZ i placówek oświatowych (można korzystać z obu form wsparcia niezależnie od siebie i równolegle). Placówka działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Dni otwarte odbędą się 22 i 23 października w godz. 12.00 – 18.00. Oprócz konsultacji ze specjalistami i zwiedzania ośrodka, to także okazja do zakwalifikowania dziecka na zajęcia indywidualne oraz grupowe, które oferuje Centrum. Zainteresowani konkretną godziną konsultacji są proszeni o wcześniejszy kontakt z ośrodkiem (osobisty lub telefoniczny).

22 października zostaną również wręczone nagrody przedszkolakom biorącym udział w ogłoszonym z okazji dni otwartych konkursie plastycznym pt. „Nasze urodziny – sprawni czy niepełnosprawni, wszyscy jesteśmy tacy sami”. Miał on na celu upowszechnianie wiedzy na temat osób z niepełnosprawnością,  odwołując się do takich wartości jak: przyjaźń, miłość, tolerancja i szacunek dla ludzi z  niepełnosprawnością.

*

Dane kontaktowe:

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
ul. Jasnogórska 36, 42-202 Częstochowa, tel. 34 361 59 43

Page generated in 0.0223 seconds.