Z ostatniej chwili

Dodatek Węglowy w CCŚ

2022-08-18 11:29:36 informacje
img

Już można składać wnioski o dodatek węglowy. Sprawdź, gdzie i jak należy to zrobić. To 3 tys. zł na jedno gospodarstwo domowe dla osób, dla których głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest węgiel.

 

Co trzeba złożyć?

Wystarczy odpowiedni wniosek. Zalecane jest jednak dołączyć do wniosku kserokopię deklaracji wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

 

Gdzie i kiedy składać wnioski?

    1) OSOBIŚCIE: W Częstochowie wnioski o dodatek węglowy przyjmuje Częstochowskie Centrum Świadczeń przy ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa.

Godziny otwarcia:

    • Poniedziałek, środa, czwartek  od godz. 7:30 do godz. 15:30

    • Wtorek od godz. 7:30 do godz. 16:00

    • Piątek od godz. 7:30 do godz. 15:00

    2) POCZTĄ TRADYCYJNĄ - wysyłając wniosek na adres Częstochowskiego Centrum Świadczeń, ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa

    3) ELEKTRONICZNIE - za pośrednictwem portalu ePUAP. Adres Skrytki ePUAP: /ccs/SkrytkaESP

 

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

We wniosku należy podać dane wnioskodawcy m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz dane dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Trzeba też wskazać miejsce zamieszkania. Ma to znaczenie, gdyż jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Dlatego, jeśli taki wniosek złożą dwie osoby wspólnie zamieszkujące, pieniądze otrzyma ta, która pierwsza o to wnioskowała. Nie ma natomiast potrzeby wykazywać dochodów swoich ani pozostałych członków rodziny.

Najważniejsze, co musi się znaleźć we wniosku, to informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe. Wszystkie podane dane zweryfikuje później Gmina.

We wniosku o dodatek węglowy należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze.

Formularz wniosku można pobrać ze strony miejskiej instytucji lub ze strony rządowej.

 

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.

       

Kiedy będą wypłacone pieniądze?

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

 

Dla kogo dopłaty?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Pieniądze otrzymają ci, którzy palą węglem w:

    • kotle na paliwo stałe

    • kominku

    • kozie

    • piecu kaflowym

    • ogrzewaczu powietrza

    • trzonie kuchennym

    • kuchni węglowej

    • piecokuchni

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty jest to, aby urządzenia te były zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Główne źródło ogrzewania musi też być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Page generated in 0.0192 seconds.